Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - wymagane dokumenty

W dniu składania dokumentów: 

1. Trzy fotografie legitymacyjne (podpisane) 
2. W sprawie zaświadczenia lekarskiego z Poradni Medycyny Pracy w przypadku Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia prosimy o konsultacje w sekretariacie szkoły.
3. Wydruk z internetu. 
4. Ankieta - podanie.
 

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

7 lipca 2017r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 
 
Do 13 lipca 2017r.- przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
Nieodpłatne badania uczniów ze skierowaniem:

1. Centrum Medycyny Pracy s.c. NZOZ
PORADNIA nr 2
ul. Powstańców Śląskich 8
43-300 Bielsko-Biała
Telefon:33 812 30 11
http://www.medycynapracybielsko.pl
 
lub
 
2. Przychodnia "PULS - MEDIC"
Podstawowa opieka zdrowotna
ul. Poniatowskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33-8145112
 
Przed wizytą w przychodni zachęcamy do zdobycia informacji o czasie oczekiwania na badanie.
 

W dniu zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum: 

1. Kopia lub oryginał świadectwa ukończenia Gimnazjum 
2. Kopia lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu w gimnazjum 
3. Opinia wychowawcy o uczniu w przypadku oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum 
 
Uwaga! Sekretariat szkoły przyjmuje dokumenty w białych nieopisanych teczkach 
Owiedzin : 1 760 259
Gości online : 15
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.016s
Czas generowania 0.040s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd