Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik mechanik

Operator obrabiarek skrawających. (MG.19 i MG.44)

Kierunek kształcący fachowców z zakresu podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Absolwent posiada umiejętności z zakresu eksploatacji i użytkowania obrabiarek skrawających oraz programowania obrabiarek CNC. Zna zasady doboru metod obróbkowych oraz narzędzi i obrabiarek koniecznych do ich przeprowadzenia. Posługuje się dokumentacją technologiczną i potrafi opracować taką dokumentację z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego CAD/CAM. Zna ogólne zagadnienia związane z budową, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń.

 

Monter maszyn i urządzeń. (MG.17 i MG.44)

Kierunek kształcący fachowców z zakresu podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji, napraw maszyn i urządzeń oraz silników spalinowych. Potrafi posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem koniecznym do realizacji określonych czynności związanych z przeprowadzeniem napraw, jak również umie ocenić stan techniczny poszczególnych maszyn. Posługuje się dokumentacją technologiczną i potrafi opracować taką dokumentację z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego CAD/CAM.

 

Ukończenie jednego z kierunków daje możliwość uzupełnienia swoich umiejętności i kwalifikacji na kursach doskonalących. Czyli np. w przypadku ukończenia kierunku Montera maszyn i urządzeń, a więc uzyskania kwalifikacji MG.17MG.44, absolwent może uzupełnić swoją wiedzę na kursie kwalifikacyjnym, tylko o wiedzę w zakresie kwalifikacji MG.19 i uzyskać uprawnienia Operatora maszyn skrawających.

Owiedzin : 2 675 163
Gości online : 10
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.023s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU