Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik mechatronik

 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy kilku różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki.

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, mechatronik jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

Mechatronik to osoba, która potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:
- projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
- obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
- projektowanie urządzeń wykorzystujących przemysłowe sterowniki programowalne PLC,
- obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- montaż, diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych.
 

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

 

 Dlaczego kierunek technik- mechatronik?

 • To atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój automatyzacji procesów przemysłowych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż mechatronik jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych zawodów.
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich zautomatyzowanych zakładach przemysłowych.
 • Będziesz mógł/mogła również założyć własną działalność gospodarczą  - w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
 • Specjaliści mechatronicy są poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej.
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.
 • Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.
 • W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się, że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach,
 • Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi,
 • Dysponujemy 5 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie,
 • Każdy z uczniów może nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania. W tym roku w szkole działają liczne koła: informatyczne, CISCO, elektroniczne, elektryczne, matematyczne, językowe (angielski i niemiecki), języka polskiego, przyrodniczo-geograficzne, chemiczne, kabaretowo-muzyczne, dziennikarskie, techniki samochodowej, mechaniczne, SKS (piłka nożna, piłka siatkowa, koszowa, ręczna, tenis stołowy, ćwiczenia siłowe), Klub Techniki.
 • SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery - pomoże Ci stawiać pierwsze kroki na rynku pracy
 • SZKP - Szkolny Klub Przedsiębiorczości - warsztaty, wycieczki naukowe, zajęcia - znajdziesz coś dla siebie

 

Program nauczania w zawodzie technik mechatronik:

 • Język angielski zawodowy 
 • Podstawy mechatroniki (elektrotechnika, elektronika, mechanika, automatyka )
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne (elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne)
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pracownia urządzeń mechatronicznych
 • Praktyka zawodowa

 

Perspektywy na przyszłość:

 • Praca w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Przygotowanie do studiów technicznych
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • Możliwość wyboru wielu specjalizacji i ścieżek zainteresowań - kształtowania przyszłej kariery zawodowej

 Możliwości zatrudnienia w charakterze:

 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • konstruktora,
 • operatora i programisty obrabiarek CNC,
 • programisty sterowników przemysłowych PLC
 • technologa,
 • specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym.
Owiedzin : 2 675 133
Gości online : 9
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.012s
Czas generowania 0.025s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU