Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Strona główna

 

Szkolny ośrodek Kariery jest wymogiem czasu.
Reguły wolnego rynku które wciąż poznajemy narzucają nowy model człowieka, tzw. "człowieka nowoczesnego". "Z rejestru cech przypisywanych społeczeństwom zmodernizowanym wynika, iż do najistotniejszych charakterystyk osobowości nowoczesnej należy rozbudowana potrzeba osiągania, wysoki poziom empatii i wreszcie twórczy nonkonformizm.’’ Jest to zatem wzorzec człowieka racjonalnego , zdolnego do innowacji propagującego nowe wzorce zachowania .

Pracując z uczniami w SzOK-u pragniemy rozwijać i doskonalić te cechy osobowości nowoczesnej ,aby dzisiejsi uczniowie a w przyszłości pracownicy nauczyli się nowego sposobu patrzenia na świat oraz radzenia sobie na rynku pracy .

Konkurs na napisanie najlepszego biznesplanu nowej działalności gospodarczej którego organizację SzOK planuje skierować do uczniów społeczności szkolnej pozwoli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz może się przyczynić w przyszłości do założenia firmy.

Szkolny Ośrodek Kariery przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów szkoły z pracodawcami oraz instytucjami finansowymi działającymi w naszym środowisku lokalnym .

Proponuję, by mottem pracy z uczniem były słowa Roberta Gamble'a pochodzące z "Małego poradnika życia" :
" Stań się najbardziej zaangażowanym i entuzjastycznym człowiekiem jakiego znasz ".
 

Elżbieta Pasierbek

Owiedzin : 1 833 482
Gości online : 22
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.012s
Czas generowania 0.025s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd