Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podstrony
Konkurs dla gimnazjalistów - MECHANICzna Pomarańcza - Strona główna

 

 

Powiedz mi - zapomnę,   
Pokaż - zapamiętam,   
Pozwól zrobić - zrozumiem! 

Konfucjusz       

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w V edycji Konkursu

„MECHANICzna Pomarańcza”

organizowanego przez

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

ul. Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

Sponsorzy nagród w V edycji:

Eaton Automotive

Izar Instalacje Bielsko-Biała

Proud Media

SHILOH Industries

Wydawnictwo Helion

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Rada Rodziców ZSEEiM

 

W IV edycji wspierali nas:

Wydawnictwo Helion

IT Biznes-PARTNER

Izar Instalacje Bielsko-Biała

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Eaton Automotive

Rada Rodziców ZSEEiM

 

 

Najważniejsze terminy:

  • Zgłoszenia do konkursu proszę przesłać poprzez formularz elektroniczny do 31 grudnia 2017r.

  • Termin konkursu: 26 stycznia 2018r. godzina 10.00  
     

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA


 

REGULAMIN KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

MECHANICzna Pomarańcza”


Organizatorzy:

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku Białej

MECHANIK”

ul. Słowackiego 24  43-300  Bielsko-Biała 

Cel konkursu

  • Wspieranie wyboru profilu dalszego kształcenia gimnazjalistów poprzez rozpoznanie ich predyspozycji.

  • Ujawnianie i rozwijanie talentów młodzieży

  • Rozwijanie twórczej aktywności.

 

Konkurs wiedzy obejmuje:

Zagadnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, elementów wiedzy informatycznej, technicznej oraz ogólnej.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.

 

Ważne terminy:

Zgłoszenia do konkursu proszę przesłać do 31 grudnia 2017r. poprzez formularz elektroniczny - kliknij tutaj aby przejść do formularza

Termin konkursu 26 stycznia 2018r. godz 10.00 

 

 

Każda szkoła może wytypować do konkursu tylko jeden trzy osobowy zespół uczestników.

Formularz zgłoszeniowy (link do pobrania na dole strony) prosimy przesłać do organizatora w wyznaczonym terminie.

Zachęcamy każdą drużynę do przyjazdu z grupą kibiców!

 

Zasady konkursu:

·         Konkurs polega na grze planszowej, która ma 15 pól do mety ( w tym 3 pola są bonusowe). Drużyna, która pierwsza dotrze do mety wygrywa i przechodzi dalej. Drużyna, która pokona wszystkie grupy na poszczególnym etapie w grze planszowej wygrywa cały Konkurs.

·         W grze biorą udział tylko drużyny 3-osobowe.

·         W konkursie mile widziany jest udział i wsparcie uczestników ze strony ich szkolnych koleżanek i kolegów. Każda Szkoła, może oddelegować uczniów, którzy będą kibicować swojej drużynie.

·         O kolejności drużyń przystępujących do rozgrywki decyduje losowanie przed rozpoczęciem konkursu.

·         Każda drużyna losuje za pomocą kostki do gry dziedzinę, z której będzie odpowiadać:

F – fizyka, Ch – chemia, T – technika, M - matematyka, I – informatyka, N – niespodzianka.

o    Pytania z każdej dziedziny są za 1 punkt (łatwiejsze) lub za 2 punkty (trudniejsze).

o    Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 1 pkt. to przesuwa się o 1 pole do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi pozostaje na miejscu).

o    Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 2 pkt. to przesuwa się o 2 pola do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi pozostaje na miejscu).

o    Decyzja o wyborze trudności pytania należy do drużyny.

o    Drużyny rozpoczynają grę z pola „START”. Jeśli nie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie na pierwszym polu, to pozostają na nim do momentu udzielenia prawidłowej odpowiedzi.

o    Rozgrywkę wygrywa ta drużyna, która pierwsza osiągnie pole „META” na planszy.

o    Z każdej rozgrywki do finału przechodzi jedna drużyna, która jako pierwsza stanęła na polu "META". Między dwoma najlepszymi drużynami w finale jest rozgrywka o dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce zajmuje drużyna, która ze wcześniejszych rozgrywek uzyskała najwięcej punktów. W razie tej samej ilości punktów między drużynami jest dogrywka.

o    Pól na planszy jest 15, w tym 3 pola bonusowe (przesuwasz się o jedno pole dalej, szansa-podpowiedź widowni, dodatkowe pytanie za 3pkt, )

o    Przewidziany czas na odpowiedź na jedno pytanie wynosi 30 sekund.

 

 

Warunki uczestnictwa:

o    w konkursie mogą brać udział zespoły 3-osobowe (uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych) wytypowanych przez szkoły,

o    zgłoszenia zespołu może dokonać nauczyciel poprzez formularz elektroniczny

o    Szkoła może zgłosić do konkursu 1 zespół składający się z trzech uczniów.

o    Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia opiekuna, który nie bierze udziału w konkursie.

o    Opiekun zobowiązany jest do:

§  przedstawienia w dniu konkursu legitymacji szkolnych wszystkich uczestników.

§  dostarczenia zgód na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu - plik do pobrania na końcu strony

o    zmiana uczestnika w składzie zespołu możliwa jest do chwili ostatecznego złożenia formularza zgłoszeniowego przez opiekuna,

o    o zmianie uczestnika należy niezwłocznie poinformować organizatora konkursu,

o    w szczególnych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe i inne) dopuszczalne jest pojawienie się drużyny w niepełnym składzie minumym dwuosobowym,

o    wszystkie etapy polegają na zespołowej pracy uczestników grup,

o    podczas konkursu obowiązuje ogólny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń i materiałów przez uczestników.

 

 

Jury konkursowe

Nad całością konkursu czuwa Jury, które decyduje  o przyznaniu   nagród.

Skład  Jury ustala organizator konkursu.

Organizatorzy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie konkursu.

 

 

LAUREACI  KONKURSU  OTRZYMUJĄ
DYPLOMY  I  CENNE NAGRODY!

 

UWAGA!

W razie problemów z zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie prosimy o kontakt meilowy z organizatorką konkursu - Panią Joanną Baron

email: baron.joanna@gmail.com

Pliki do pobrania
TypNazwa / opisRozmiarPobierz
111.83 KB
Pobierz
354.97 KB
Pobierz
328.13 KB
Pobierz
Owiedzin : 1 920 625
Gości online : 20
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU