Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik programista

TECHNIK
PROGRAMISTA

Technik programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. To dzisiaj jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych takich jak Android Studio, Microsoft Visual Studio oraz tworzonych w ich środowisku programów w nowoczesnych językach takich jak Kotlin (Android), Xamarin służący do tworzenia aplikacji działających natywnie w smartfonach z dominującymi systemami operacyjnymi takimi jak: Android Windows Phone czy też desktopowy Windows. Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny, ponieważ jest to dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją myśli informatycznej. Dlatego kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) tworzenia i administracji stronami WWW
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
3) programowania aplikacji internetowych
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
7 projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Przedmioty specjalistyczne:

 • Język angielski zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy programowania
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Programowania aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji webowych
 • BHP
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy w grupach
 • Pracownia stron i aplikacji internetowych
 • Pracownia baz danych
 • Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego
 • Pracownia aplikacji mobilnych
 • Pracownia aplikacji webowych
 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Możliwości zatrudnienia w:

• przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;
• przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;
• przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;
• przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;
• przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

Owiedzin : 2 675 141
Gości online : 6
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.023s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU