Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor naczelny Jacek Zieliński
Wicedyrektorzy Krzysztof Boczkowski, Jolanta Kujawska-Tomasik, Roman Królczyk, Jakub Rudolf

 

Nauczyciele

J.polski Faustyna Bojaraska-Cieniuch, Irena Matys, Katarzyna Bylica, Ewelina Filapek, Karpicka Małgorzata, Małgorzata Kowalska, Magdalena Kasztalska
J.angielski Elżbieta Fibinger, Ewa Barbara Grzesiuk, Honorata Jocz, Kinga Kastelik-Ginda, Alicja Olearczyk, Katarzyna Zątek-Ozimina, Ilona Pawlik-Włoczko, Monika Sadowska, Halina Jagiełło
J.niemiecki Anna Kubiczek, Justyna Sikora, Kamil Leśniewski, Beata Mamica, Katarzyna Michna, Ewa Kalita
Matematyka Zdzisława Hojnacka, Dorota Ponc, Grażyna Żyrek, Katarzyna Hromińska, Agata Wizner, Anna Kulawska, Renata Pagieła
Historia, Wos Jacek Trzeciak, Tomasz Gajewski, Aleksandra Różańska, Krzysztof Rączka, Przemysław Sporek
Wiedza o kulturze Aleksandra Różańska
Geografia Grażyna Wątroba
Biologia Jolanta Kujawska-Tomasik, Bożena Skokan
Fizyka Joanna Baron, Magdalena Lasek
Chemia Magdalena Lasek, Joanna Baron, Bożena Skokan
Edukacja dla bezpieczeństwa Marek Mandrak, Barbara Wichrzycka, Agata Królczyk, Łukasz Podkański
WF Zdzisław Byrdy, Radosław Jamróz, Roman Królczyk, Tomasz Ludwig, Marek Mandrak, Wacław Pawłowski, Barbara Wichrzycka, Dariusz Gadzina, Tomasz Szary, Krzysztof Zając, Tomasz Bury
Informatyka Krzysztof Boczkowski, Roman Królczyk, Anna Śmigielska, Dorota Walaszek, Jacek Zieliński, Monika Rypień, Zofia Lisiecka, Krzysztof Michniowski, Przemysław Stefko, Artur Jaźwiński, Jakub Binek, Wojciech Rogowski, Tomasz Kopczyński, Katarzyna Rudolf, Jakub Rudolf, Roman Wrona, Barbara Filipiak, Adam Antonik, Marcin Wygaś, Jan Biernat, Piotr Parcheta, Agata Królczyk, Zbigniew Boczkowski, Szymon Łysek
Przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne Jadwiga Dykla, Bernard Ludwig,  Roman Sikora, Tomasz Olszewski, Jolanta Bigaj, Tomasz Skokan, Jarosław Gandor, Urszula Kojder, Helena Przekota, Radosław Surówka, Maria Mazur-Kamińska
Przedmioty zawodowe mechaniczne Włodzimierz Dymek, Jacek Zieliński, Arkadiusz Krzempek, Grzegorz Telok, Piotr Kamiński, Tadeusz Puczka, Andrzej Stokłosa
Przedmioty ekonomiczne Ewa Wróbel, Przemysław Sporek
Plastyka Agnieszka Marchewka
Bezpieczeństwo i higiena pracy Ewa Stebelska, Mirosław Jóźwiak
Religia Grzegorz Pal, Wojciech Jędrzejczyk, Małgorzata Gonciarz, Tomasz Karpeta, Damian Koryciński

 

Biblioteka

Pracownicy biblioteki Urszula Jeleń-Marek, Marta Drozdowska, Agnieszka Mędrzak - Sikora

 

Zespoły

Pedagog Izabela Tatoń - Górny, Małgorzata Macha, Beata Pokładnik, Piotr Antonów
Psycholog Lidia Żmuda-Wójcik
Doradca zawodowy Elżbieta Pasierbek

 

Administracja

Pracownicy administracji Edyta Baran, Beata Kucharska, Gabriela Muraczewska, Alicja Ogorzałek, Katarzyna Górny, Emilia Zielińska, Krzysztof Marchewka

 

Obsługa

Pracownicy obsługi Agata Nowak, Bożena Krywult, Beata Roszczyk, Maria Stanik, Tadeusz Brunowski, Joachim Kolon, Małgorzata Jachimowska, Danuta Kozak, Jadwiga Kukla, Barbara Kucharczyk, Elżbieta Lach, Eugeniusz Trela, Jolanta Kubica
Owiedzin : 3 243 977
Gości online : 15
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU