Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podstrony
Konkurs dla ósmoklasistów - MECHANICzna Pomarańcza - Strona główna

 

 

Powiedz mi - zapomnę,   
Pokaż - zapamiętam,   
Pozwól zrobić - zrozumiem! 

Konfucjusz       

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów ósmych klas szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu

„MECHANICzna Pomarańcza”

organizowanego przez

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

ul. Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

 

 

Ważne terminy:

  • Zgłoszenia do konkursu proszę przesłać poprzez formularz elektroniczny do 26 stycznia 2024 r.

  • Termin konkursu: 27 marca 2024 r. godzina 10.00  
     

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA


 

REGULAMIN KONKURSU

„MECHANICzna Pomarańcza”


Organizatorzy:

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku Białej

MECHANIK”

ul. Słowackiego 24  43-300  Bielsko-Biała 

Cel konkursu:

  • Wspieranie wyboru profilu dalszego kształcenia uczniów poprzez rozpoznanie ich predyspozycji.

  • Ujawnianie i rozwijanie talentów młodzieży

  • Rozwijanie twórczej aktywności.

 

Konkurs wiedzy obejmuje:

Zagadnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, elementów wiedzy informatycznej, technicznej oraz ogólnej.

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

W konkursie bierze udział maksymalnie osiem drużyń.

 

 

Każda szkoła może wytypować do konkursu tylko jeden trzy osobowy zespół uczestników.

W konkursie bierze udział maksymalnie osiem drużyn.

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy każdą drużynę do przyjazdu z grupą kibiców!

 

Zasady konkursu:

·         Konkurs polega na grze planszowej, która ma 11 pól do mety ( w tym 3 pola są bonusowe). Drużyna, która pierwsza dotrze do mety wygrywa i przechodzi dalej. Drużyna, która pokona wszystkie grupy na poszczególnym etapie w grze planszowej wygrywa cały Konkurs.

·         W grze biorą udział tylko drużyny 3-osobowe.

·         W konkursie mile widziany jest udział i wsparcie uczestników ze strony ich szkolnych koleżanek i kolegów. Każda Szkoła, może oddelegować uczniów, którzy będą kibicować swojej drużynie.

·         O kolejności drużyń przystępujących do rozgrywki decyduje losowanie przed rozpoczęciem konkursu.

·         Każda drużyna losuje za pomocą kostki do gry dziedzinę, z której będzie odpowiadać:

F – fizyka, Ch – chemia, T – technika, M - matematyka, I – informatyka, N – niespodzianka.

o    Pytania z każdej dziedziny są za 1 punkt (łatwiejsze) lub za 2 punkty (trudniejsze).

o    Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 1 pkt. to przesuwa się o 1 pole do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi pozostaje na miejscu).

o    Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 2 pkt. to przesuwa się o 2 pola do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi pozostaje na miejscu).

o    Decyzja o wyborze trudności pytania należy do drużyny.

o    Drużyny rozpoczynają grę z pola „START”. Jeśli nie udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie na pierwszym polu, to pozostają na nim do momentu udzielenia prawidłowej odpowiedzi.

o    Rozgrywkę wygrywa ta drużyna, która pierwsza osiągnie pole „META” na planszy.

o    Z każdej rozgrywki do finału przechodzi jedna drużyna, która jako pierwsza stanęła na polu "META". Między dwoma najlepszymi drużynami w finale jest rozgrywka o dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce zajmuje drużyna, która ze wcześniejszych rozgrywek uzyskała najwięcej punktów. W razie tej samej ilości punktów między drużynami jest dogrywka. Dogrywkę wygrywa drużyna, która po skończonej serii ma dwa punkty przewagi nad przeciwnikiem. W serii każda drużyna odpowiada na jedno pytanie za dwa punkty z wylosowanej przez siebie kategorii.

o    Pól na planszy jest 11, w tym 3 pola bonusowe (przesuwasz się o jedno pole dalej, szansa-podpowiedź widowni, dodatkowe pytanie za 3pkt, )

o    Przewidziany czas na odpowiedź na jedno pytanie wynosi 30 sekund.

 

 

Warunki uczestnictwa:

o    w konkursie mogą brać udział zespoły 3-osobowe,

o    zgłoszenia zespołu może dokonać nauczyciel poprzez formularz elektroniczny

o    Szkoła może zgłosić do konkursu 1 zespół składający się z trzech uczniów.

o    Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia opiekuna, który nie bierze udziału w konkursie.

o    Opiekun zobowiązany jest do:

§  przedstawienia w dniu konkursu legitymacji szkolnych wszystkich uczestników.

§  dostarczenia zgód na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu - plik do pobrania na końcu strony

o    zmiana uczestnika w składzie zespołu możliwa jest do chwili ostatecznego złożenia formularza zgłoszeniowego przez opiekuna,

o    o zmianie uczestnika należy niezwłocznie poinformować organizatora konkursu,

o    w szczególnych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe i inne) dopuszczalne jest pojawienie się drużyny w niepełnym składzie minumym dwuosobowym,

o    wszystkie etapy polegają na zespołowej pracy uczestników grup,

o    podczas konkursu obowiązuje ogólny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń i materiałów przez uczestników.

 

 

Jury konkursowe

Nad całością konkursu czuwa Jury, które decyduje  o przyznaniu   nagród.

Skład  Jury ustala organizator konkursu.

Organizatorzy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie konkursu.

 

 

LAUREACI  KONKURSU  OTRZYMUJĄ
DYPLOMY  I  CENNE NAGRODY!

 

UWAGA!

W razie problemów z zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie prosimy o kontakt meilowy z organizatorką konkursu - Panią Joanną Baron

email: baron.joanna@gmail.com

Pliki do pobrania
TypNazwa / opisRozmiarPobierz
128.87 KB
Pobierz
354.97 KB
Pobierz
328.13 KB
Pobierz
Owiedzin : 3 734 835
Gości online : 24
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.011s
Czas generowania 0.018s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU