Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podstrony
MECHANICzna Pomarańcza - 2022/2023 - Sprawozdanie
 
Sprawozdanie z konkursu dla ósmoklasistów "MECHANICzna Pomarańcza" VIII-edycja
 
31 marca 2023 r. w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej odbyła się ósma edycja konkursu dla ósmoklasistów "MECHANICzna Pomarańcza". W konkursie wzięło udział osiem drużyn trzyosobowych (24 uczniów) z ośmiu szkół podstawowych:
  • ZSP Międzyrzecze Górne,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły z Kóz,
  • Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa  im. Stanisława Staszica w Dankowicach,
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6 w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku – Białej,
  • Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku - Białej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zwycięzcami konkursu zostali:
 
I miejsce:
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 6 z Bielska – Białej.
 
II miejce:
Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Staszica z Dankowic.
 
III miejsce:
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie.
 
 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:
 
 
I, II, III miejsce Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki z ATH,
IV, V, VI, VII, VIII miejsce firma ASPAR oraz Wydawnictwo Helion, Izabela Handzlik-Ćwikła, Rada Rodziców ZSEEiM Bielsko-Biała.
 
Owiedzin : 3 756 320
Gości online : 24
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU