Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiOWoW - strona główna

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych
w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice 2022/2023

Wyniki 2022/2023                    

Okręgowy etap Ogólnopolskiej:

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice

2023/2024

           

            W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów (PZSWiR) w Warszawie organizatorem okręgowych etapów eliminacji olimpiad na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

              Olimpiady rozwijają pasję i kształtują umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami dlatego zachęcamy młodzież szkół średnich do udziału w poniższych olimpiadach.

              Zgłoszeń do etapu okręgowego dla poszczególnych olimpiad należy dokonywać zgodnie
z Regulaminami Olimpiad 2023/2024 opublikowanymi na stronach Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (www.pzswir.pl).

1. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości:

Zawody I stopnia - zawody szkolne zostaną przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie
E-LEARNINGOWEJ on-line do 15 grudnia 2023r. Uczestnictwo w eliminacjach szkolnych wymaga rejestracji na Platformie e-learningowa na stronie pzswir.pl - rejestracja w systemie będzie możliwa od 13.11.2023r.
do 30.11.2023r. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę, którą należy zgłosić do 31.01.2024r. Komitetowi Okręgowemu (tskokan@zseeim.edu.pl).

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe zostaną przeprowadzone w ZSEEiM w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 24. Termin okręgowej olimpiady ustalono na 7.03.2024r. (czwartek) o godz. 10:00.

Etap okręgowy składa się z dwóch części. Pierwsza część o 10:00 to test (30 pytań)  wielokrotnego wyboru
z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków (czas 30 minut) oraz druga część o godzinie 11:00 to 3 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego, wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców (czas 60 minut). O kolejności miejsc decyduje suma punktów z obu części oraz w przypadku równej ilości punktów czas. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie z regulaminem mailowo.

              Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych (testowe wraz z proponowanymi odpowiedziami oraz pytania otwarte) do 12.02.2024r.  na adres: tskokan@zseeim.edu.pl

2. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie 11 do 12 marca 2024r. zostaną przeprowadzone zawody szkolne w formie testu on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej. Uczestnictwo w zawodach szkolnych wymaga rejestracji poszczególnych uczestników na Platformie e-learningowa (pzswir.pl) w celu uzyskania dostępu do testów. Rejestracja w systemie będzie możliwa od 2.01.2024r. do 30.01.2024r. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę, którą należy zgłosić do 28.03.2024r. Komitetowi Okręgowemu.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe zostaną przeprowadzone w ZSEEiM w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 24 na platformie e-learningowej w terminie 8 do 9 kwietnia 2024r - termin będzie narzucony przez PZSWiR. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna bloku programistycznego oraz
3 osobowa drużyna bloku teletechnicznego reprezentująca dany okręg.

3. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie do 29 marca 2024r. trzy najlepsze prace powinny być przekazane do Komitetu Okręgowego.

Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej dlatego w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie adresu mailowego (najlepiej jednego opiekuna) na początku marca 2024r.,  na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

W podane miejsce należy przesłać: zgłoszenie, sprawozdanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 z wszystkimi podpisami i pieczęciami, pracę konkursową (jako jeden plik pdf lub inny format tekstowy) w oraz prezentację video. Prezentacja nie może być dłuższa niż 15 minut i powinna obrazować działanie lub sposób wykorzystania przedstawionego w pracy rozwiązania - prezentacja video musi być zamieszczona w dowolnej aplikacji typu Cloud Storage (najlepiej zamieścić również link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć w wersji papierowej (najlepiej pocztą). W zgłoszeniu należy podać numer telefonu oraz adres mailowy. Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Elektronice
i Mechatronice
będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie
od 8 kwietnia 2024r. do 12 kwietnia 2024r. Wyniki powinny być ogłoszone na stronie organizatora
do 15 kwietnia 2024r., a dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski). Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego w terminie do dnia 22 kwietnia 2024r. wersje elektroniczne Protokołu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka i sprawozdanie wraz z opinią opiekuna merytorycznego pracy), natomiast autorzy prac zgłoszonych do finału ogólnopolskiego przesyłają je na serwer przy użyciu udostępnionego na stronie PZSWIR formularza.

4. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie do 29 marca 2024r. trzy najlepsze prace powinny być przekazane do Komitetu Okręgowego.

 Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej analogicznie jak dla Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice. Prezentacja video nie może być dłuższa niż 15 minut (najlepiej zamieścić link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć
w wersji papierowej (najlepiej pocztą). Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska będzie obradować zdalnie w terminie od 8 kwietnia 2024r. do 12 kwietnia 2024r. Wyniki będą ogłoszone na stronie organizatora do 15 kwietnia 2024r, a dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów
III stopnia (finał ogólnopolski). Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego w terminie do dnia
22 kwietnia 2024r. wersje elektroniczne Protokołu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka
i sprawozdanie wraz z opinią opiekuna merytorycznego pracy), natomiast autorzy prac zgłoszonych do finału ogólnopolskiego przesyłają je na serwer przy użyciu udostępnionego na stronie PZSWIR formularza.

5. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie do 29 marca 2024r. trzy najlepsze prace powinny być przekazane do Komitetu Okręgowego.

Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej analogicznie jak dla Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice. Prezentacja video nie może być dłuższa niż 15 minut (najlepiej zamieścić link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć
w wersji papierowej (najlepiej pocztą). Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Mechanice będzie obradować zdalnie w terminie od 8 kwietnia 2024r. do 12 kwietnia 2024r. Wyniki będą ogłoszone na stronie organizatora do 15 kwietnia 2024r., a dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów
III stopnia (finał ogólnopolski). Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego w terminie do dnia
22 kwietnia 2024r. wersje elektroniczne Protokołu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia, statystyka
i sprawozdanie wraz z opinią opiekuna merytorycznego pracy), natomiast autorzy prac zgłoszonych do finału ogólnopolskiego przesyłają je na serwer przy użyciu udostępnionego na stronie PZSWIR formularza.

 

Pytania dotyczące wszystkich olimpiad można kierować do Tomasza Skokana pod nr tel. 603456111
lub mailowo: tskokan@zseeim.edu.pl

Podsumowanie Okręgowych Olimpiad z udziałem zaproszonych gości, oraz wręczeniem wyróżnień uczniom planowane jest w terminie majowym.

 

Dyrektor ZSEEiM w Bielsku-Białej: mgr inż. Jacek Zieliński

Komitet Okręgu Bielsko-Bialskiego:

mgr inż. Tomasz Skokan

dr inż. Piotr Kamiński

Honorowy Przewodniczący: mgr inż. Włodzimierz Dymek

 

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

Blok A (Innowacje Techniczne) zawody I stopnia - eliminacje szkolne: wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2022r. Szkoły zainteresowane udziałem w zawodach drugiego stopnia powinny zgłosić się mailowo do 2 kwietnia 2022 r. w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - należy podać zwrotny adres mailowy (najlepiej jednego opiekuna), na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów. Tylko prace zamieszczone
w podanym linku będą brały udział w eliminacjach okręgowych.

Tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć Komitetowi Okręgowemu do 8 kwietnia 2022r (piątek) do godziny 12:00 w formie zdalnej podanej przez Sekretarza Olimpiady Okręgowej.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego w Bloku A należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie od 11 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r. Dwie najlepsze prace z każdej kategorii zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski).

 

Blok B (Wynalazczość) - eliminacje szkolne będą przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie E-LEARNINGOWEJ zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe: zawody odbędą się w formie zdalnej. Termin okręgowej olimpiady BLOK B ustalono na 4.04.2022r (poniedziałek). Etap okręgowy będzie składał się z dwóch części: część 1 to test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa własności przemysłowej, a część 2 to pytania otwarte z historii wynalazków. O kolejności miejsc decyduje suma punktów z obu części. W przypadku równej ilości punktów o miejscu zadecyduje najkrótszy zsumowany czas z obu części. Komisja dopuszcza również możliwość przeprowadzenia części ustnej dla pierwszej szóstki w przypadku niewielkiej różnicy punktów. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie z regulaminem mailowo do Sekretarza Olimpiady. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych do 21.03.2022r. na adres tskokan@zseeim.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane bezpośrednio zainteresowanym indywidualnie.

 

Sekretarz
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Tomasz Skokan
Przewodniczący
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Włodzimierz Dymek
Dyrektor ZSEEiM
w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Zieliński

 

 

SPONSORZY OKRĘGOWEJ OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ 2021

 

Owiedzin : 3 635 946
Gości online : 13
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU