Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiOWoW - Podsumowanie 2024 r.

PODSUMOWANIE

Okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych oraz Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości 2024

Zdjęcia : https://dub.sh/oitiw2024

             W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiad na Podbeskidziu jest ponownie nasza szkoła Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

            W dniu 7 marca 2024r w ZSEEiM w Bielsku-Białej została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości. Ta część olimpiady składała się z dwóch części. Pierwsza była w formie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru z zakresu prawa własności przemysłowej. Druga część miała formę 3 pytań otwartych polegających na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców.      

            Starowało w niej 6 szkół, które reprezentowało 16 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Odpowiednio zdobyli je uczniowie Czerepicki Marcin z V LO w Bielsku-Białej, Śliwa Mateusz z V LO w Bielsku-Białej oraz Marek Maurycy z ZSME w Żywcu. Finał etapu ogólnopolskiego odbył się w dniach od 22.03 do 23.03.2024 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Uczeń Czerepicki Marcin z okręgu Bielsko-Bialskiego został laureatem zajmując 5 miejsce
w Polsce, a pozostali otrzymali tytuł finalisty.

            W dniu 9 kwietnia 2024 w ZSEEiM została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce była ona podzielona na dwa bloki - blok teletechniczny i blok programistyczny. W olimpiadzie tej brało udział 20 uczestników z 5 szkół naszego regionu.

            W dniach od 8 kwietnia 2024r do 12 kwietnia 2024r. obradowała komisja trzech Okręgowych  Olimpiad Innowacji Technicznych: w Elektronice i Mechatronice,
w Mechanice oraz Ochronie Środowiska
. Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu oraz sporządzenia dokumentacji technicznej. W tym roku w sumie oceniono 17 prac wykonanych przez 31 uczestników z 5 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej olimpiady dwie najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Wiemy już, że 5 uczniów z trzema pracami zostało laureatami etapu ogólnopolskiego.

 

            Ogrom pracy w przygotowania i ocenę projektów włożyła komisja pod przewodnictwem Pana dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. UBB

            Nad pracą komisji Wiedzy o Wynalazczości czuwali eksperci: mgr Magdalena Filipek-Marzec Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, mgr Joanna Kulińska rzecznik patentowy RP, mgr Marcin Szyniec rzecznik patentowy RP

            Przebieg Okręgowych Olimpiad Innowacji oraz Wynalazczości koordynował komitet okręgowy: mgr inż. Tomasz Skokan, dr inż. Piotr Kamiński oraz honorowy przewodniczący mgr inż. Włodzimierz Dymek.

            28 maja 2024 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowych Olimpiad Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady.

            Głównym patronem Olimpiad Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, w Mechanice oraz Ochronie Środowiska był Uniwersytet Bielsko-Bialski. Głównym sponsorem Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce była firma ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. w Kozach. Sponsorami głównymi Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości była firma Spetech Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oddział w Bielsku-Białej. Pozostałymi sponsorami tegorocznych olimpiad wspierającymi nas w formie nagród jak i podczas oceniania prac byli: Urząd Miasta Bielsko-Biała, ABB Industrial Solutions Sp. z o.o., Apena-Remont Sp. z o.o. wraz torem kartingowym Zygzak w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski, Polska Izba Rzeczników Patentowych.

 

Wśród zaproszonych gości byli:

 • dr inż. Jacek Rysiński Prodziekan ATH
 • Aleksandra Dyla Śląski Kurator Oświaty
 • Agnieszka Herma Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej
 • Marcin Mędrek Starszy Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu
 • Krzysztof Bańczyk  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej
 • Magdalena Filipek-Marzec     Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników  Patentowych
 • Władysław Mąsior       Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielska - Białej
 • Tadeusz Graczyk        Prezes Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT w Bielsku-Białej
 • Grzegorz Telok Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Bielsko-Biała

 

Przedstawiciele firm regionu:

 • Ewelina Kraus                         przedstawiciel ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Tomasz Tomanek                   przedstawiciel ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Krzysztof Szczypkowski         przedstawiciel ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Grzegorz Wrona                     przedstawiciel ABB Industrial Solutions Sp z o.o.
 • Mirosław Ostrowski                 przedstawiciel Spetech Sp. z o.o.
 • Magdalena Pustelnik  przedstawiciel Spetech Sp. z o.o.
 • Przedstawiciele SEP Oddział Bielsko-Bialski:
 • Dariusz Krowicki, Dominik Hankus
 • Dyrektorzy szkół biorących udział w olimpiadach, opiekunowie oraz uczestnicy olimpiad.

 

            W ogólnopolskim etapie Olimpiad Innowacji Technicznych i Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie naszego okręgu zdobyli 6 tytułów laureata oraz 2 tytuły finalisty.

 

W imieniu organizatorów życzymy uczestnikom dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich.

Komitet okręgu Bielsko-Bialskiego:

Tomasz Skokan

Piotr Kamiński

Włodzimierz Dymek

Owiedzin : 3 756 322
Gości online : 24
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.012s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU