Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - Wyniki 2019

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019r

 

Blok A - Innowacje Techniczne:

Kategoria olimpiady

R – pomysł techniczny:

I miejsce

Papiernik Przemysław, Likoński Sebastian z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę „Badanie właściwości  napędów śmigłowych”.

 

II miejsce

Kawiak Tomasz z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Wielofunkcyjna maszyna obrabiająca”.

  

U – usprawnienie softwarowo – techniczne:

I miejsce

Kopeć Maksymilian z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Wielozadaniowy dron dla służb”.

 

II miejsce

Staszkiewicz Paweł, Marszałek Kacper z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę „Graficznie programowalny sterownik ruchu na przykładzie szopki regionalnej”.

 

P – pomoc dydaktyczna:

I miejsce

Goryczka Marek, Leński Filip, Zając Konrad z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę „Księżycowy Łazik”.

 

II miejsce

Bień Wiktor z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej za pracę „Tester elementów elektronicznych z niskonapięciowym zasilaczem warsztatowym”.

 

E – pomysł ekologiczny:

I miejsce

Drożdż Grzegorz z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Łódź zanętowa RC "Pelikan" na bazie trimaranu”.

 

II miejsce

Hesek Michał z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej za pracę " Usprawnienie silnika FIAT 126p”

 

Informacja o pozostałych pracach zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

 

Blok B – Wynalazczość:

 

Miejsce

Nazwisko i imie

Szkoła

1

Rus Mateusz

ZSME w Żywcu

2

Grzeszczuk Daniel

ZSEEIM w Bielsku-Białej

3

Kopeć Maksymilian

ZSEEIM w Bielsku-Białej

4

Wolny Jakub

V LO w Bielsku-Białej

5

Konopek Zuzanna

V LO w Bielsku-Białej

6

Legierski Paweł

ZST w Cieszynie

7

Wojciuch Julia

ZSME w Żywcu

8

Wójtowicz Hubert

V LO w Bielsku-Białej

9

Urbańska Julia

V LO w Bielsku-Białej

10

Wróbel Radosław

II LO Racibórz

11

Kapusta Adrian

ZSEEIM w Bielsku-Białej

12

Kohut Jakub

BSP w Bielsku-Białej

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

mgr inż. Włodzimierz Dymek

 

Sekretarz Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

mgr inż. Tomasz Skokan

 

Przewodniczący komisji Olimpiady Innowacji Technicznych:

dr hab. Tomasz Knefel przedstawiciel ATH w Bielsku-Białej

 

Przewodniczący komisji Olimpiady Wynalazczości:

mgr inż. Joanna Kulińska rzecznik Urzędu Patentowego

 

Komisja:

mgr inż.. Tomasz Urbaniec przedstawiciel firmy ABB w Bielsku-Białej

mgr inż. Dariusz Procner przedstawiciel Zespołu Szkół "Silesia"

mgr Elżbieta Burlaga nauczyciel ZSME w Żywcu

mgr inż. Katarzyna Zorychta nauczyciel ZST w Cieszynie

mgr inż. Aleksander Ellnain nauczyciel ZSTiH w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Jędryka nauczyciel V LO w Bielsku-Białej

Owiedzin : 3 734 887
Gości online : 23
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.015s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU