Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - Wyniki 2020

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2020r

 

BLOK A INNOWACJE

Blok A - Innowacje Techniczne:

Kategoria olimpiady

P – pomoc dydaktyczna:

I miejsce

Sebastian Likoński, Przemysław Papiernik z Zespołu Szkół Mechaniczno –Elektrycznych w Żywcu za pracę " Modernizacja śmigłowca laboratoryjnego".

II miejsce

Wiktor Bień z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej za pracę "Robot CIY "Code it Yourself" z kursem programowania".

 

E – pomysł ekologiczny:

I miejsce

Kamil Kurowski, Dominik Mucha z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Inteligentny UL”.

II miejsce

Julia Żuławska, Michał Wnętrzak z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę " Zagospodarowanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń".

II miejsce

Maksymilian Dobosz z I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej za pracę "Badanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkami siarki w wybranych miejscach Bielska-Białej z wykorzystaniem porostów".

 

R – pomysł techniczny:

I miejsce

Grzegorz Drożdż z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Budowa frezarki CNC z czwartą osią".

I miejsce

Szymon Fryczkowski, Tomasz Gawlas z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Obrabiarka CNC 2,2kW "FREZARAAA".

 

U – usprawnienie softwarowo – techniczne:

I miejsce

Miłosz Kuczmierczyk, Robert Jura z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Projekt urządzenia sortującego elementy".

II miejsce

Sebastian Likoński, Przemysław Papiernik z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu za pracę „Modułowy system komunikacji serwomechanizmów".

 

Przewodniczący komisji Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych:

dr hab. Tomasz Knefel, prof. ATH w Bielsku-Białej

 

Komisja w składzie:

mgr Grzegorz  Holerek wicedyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej

mgr inż. Dariusz Procner przedstawiciel Zespołu Szkół "Silesia"

mgr inż. Piotr Stąsiek - Specjalista Technolog firmy ABB

mgr inż.. Tomasz Tomanek - Kierownik Laboratorium Badawczego firmy ABB

 

Przewodniczący Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

mgr inż. Włodzimierz Dymek

 

Sekretarz Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

mgr inż. Tomasz Skokan

 

 

 

Wyniki OITiW Blok B – Wynalazczość Okręg Bielsko-Biała:

Miejsce

Nazwisko i Imię

Szkoła

1

Chwaja Błażej

LO SMS BBTS w Bielsku-Białej

2

Papież Maciej

ZSEEiM w Bielsku-Białej

3

Trojanowski Michał

V LO w Bielsku-Białej

4

Łukosz Rafał

V LO w Bielsku-Białej

5

Wójcik Michał

V LO w Bielsku-Białej

6

Legierski Paweł

ZST w Cieszynie

7

Węglewski Mateusz

ZSME w Żywcu

8

Grzeszczuk Daniel

ZSEEiM w Bielsku-Białej

9

Kopeć Maksymilian

ZSEEiM w Bielsku-Białej

10

Waliczek Sebastian

ZSTiH w Bielsku-Białej

11

Wnętrzak Michał

ZSME w Żywcu

12

Żuławska Julia

ZSME w Żywcu

13

Kristek Filip

ZSTiH w Bielsku-Białej

14

Kampczyk Tomasz

ZSTiH w Bielsku-Białej

15

Łoboz Oliwia

ZSME w Żywcu

16

Buława Michał

ZSME w Żywcu

 

 

Zestawienie wyników Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK A – INNOWACJE

Lp.

Tytuł pracy

Nazwisko i Imię

Szkoła

Punkty

Miejsce

Kategoria olimpiady

1

Badanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

tlenkami siarki w wybranych miejscach

Bielska-Białej z wykorzystaniem porostów.

Maksymilian Dobosz

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

22

2

E - pomysł ekologiczny

2

Inteligentny UL

Kamil Kurowski

Dominik Mucha

Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych

Mechanicznych w Bielsku-Białej

27

1

E - pomysł ekologiczny

3

Obrabiarka CNC 2,2kW "FREZARAAA"

Szymon Fryczkowski

Tomasz Gawlas

Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych

 i Mechanicznych w Bielsku-Białej 

27

1

R - pomysł techniczny

4

Projekt urządzenia sortującego elementy

Miłosz Kuczmierczyk 

Robert Jura

Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych

i Mechanicznych w Bielsku-Białej

26

1

U - usprawnienie

softwarowo-techniczne

5

Budowa frezarki CNC z czwartą osią.

Grzegorz Drożdż

Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych

i Mechanicznych w Bielsku-Białej

27

1

R - pomysł techniczny

6

Czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu

Aleksander Koźbiał

Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych
i Mechanicznych w Bielsku-Białej

19

4

E - pomysł ekologiczny

7

Robot CIY "Code it Yourself" z kursem programowania

Wiktor Bień

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

22

2

P - pomoc dydaktyczna

8

Ratunkowy Dron Podwodny

Konrad Zając 

 Filip Leński

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie      

18

4

R - pomysł techniczny

9

Modułowy system komunikacji serwomechanizmów

Sebastian Likoński

Przemysław Papiernik

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu  

25

2

U - usprawnienie

softwarowo-techniczne

10

Przenośny automat wielofunkcyjny

Michał Chwastek

Krystian Hutyra

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu     

21

3

R - pomysł techniczny

11

Zagospodarowanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń

Julia Żuławska

Michał Wnętrzak

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu     

22

2

E - pomysł ekologiczny

12

Modernizacja śmigłowca laboratoryjnego

Sebastian Likoński

 Przemysław Papiernik

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu    

24

1

P - pomoc dydaktyczna

 

Owiedzin : 3 684 532
Gości online : 27
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.015s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU