Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Podstrony
MECHANICzna Pomarańcza - 2023/2024 - Sprawozdanie

W dniu 27 marca w naszej szkole, po raz dziewiąty, odbył się Konkurs dla ósmoklasistów MECHANICzna Pomarańcza. Konkurs wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki, elementów wiedzy informatycznej, technicznej oraz ogólnej. Jego forma gry planszowej zapewnia uczestnikom wiele emocji i dobrej zabawy.

W tym roku w konkursie  wzięło udział siedem trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych z powiatu bielskiego:

  • ZSP w Międzyrzeczu Górnym,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły z Kóz,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku,
  • Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku – Białej,
  • ZSP w Grodźcu,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie,
  • Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku - Białej.

Po emocjonujących rozgrywkach zostali wyłonieni zwycięzcy IX edycji MECHANICznej Pomarańczy. 

 

Podium zdobyli uczniowie ze szkół:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku – Białej,

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku,

III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku – Białej.


Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, firmę ASPAR,HELION oraz Izabelę Handzlik-Ćwikła.

Aplikację do obsługi konkursu wykonali uczniowie drugiej klasy o profilu technik programista: Paweł Król, Adrian Szczotka i Jakub Brzeziński.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Owiedzin : 3 756 237
Gości online : 22
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU