Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Co w szkole?

Budynek
Budynek szkolny mamy zabytkowy, ogromny i piękny. Zobaczcie, co kryje w środku.

 

Komputery
We współczesnym świecie trudno przeżyć bez komputerów - mamy więc trzy nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe i stały dostęp do internetu. Zajęcia prowadzone są w grupach, zapewniających każdemu dostęp do sprzętu (uwaga! prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z informatyki i można się zapisać!).

 

Internet
Sieć internetowa obejmuje cały budynek umożliwiając korzystanie z niej w każdej sali

 

Multimedialne Centrum Informacji
Od 2002 roku w naszej szkole działa, dostępne dla każdego ucznia Multimedialne Centrum Informacji. Można tam przygotowywać się do lekcji i szukać w internecie potrzebnych materiałów. Na miejscu jest drukarka. Każdy komputer wyposażony jest w nagrywarkę CD.

 

CISCO - Networking Academy Program
Od trzech lat w naszej szkole działa Lokalna Akademia CISCO, w której uczniowie kształcć się za darmo (!) w zakresie technologii sieciowych. Program oferuje uczniom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym świecie. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Po dwóch latach uczniowie zdają egzamin testowy przez internet w USA i uzyskują międzynarodowe uprawnienia do pracy przy sieciach komputerowych. Szczegóły dotyczące Akademii możecie przeczytać na naszej stronie internetowej.

 

Pracownie i laboratoria
Jako szkoła ucząca zawodu, szczególny nacisk położyliśmy na rozwój pracowni i laboratoriów specjalistycznych. Nasze pracownie i laboratoria zapewniają uczniom wysokie standardy nauczania we wszystkich specjalizacjach. W budynku zorganizowaliśmy i wyposażyli laboratoria (to wyższy standard od pracowni): elektryczne, maszyn i urządzeń elektrycznych, automatyki elektrycznej i elektronicznej, układów mikroprocesorowych, urządzeń elektronicznych, urządzeń i systemów teleinformatycznych, energoelektroniki i elektroniki analogowej i cyfrowej. Te dwie ostatnie są jednymi z najnowocześniejszych w Polsce. Na jakim poziomie są one zorganizowane - niech świadczy fakt, że właśnie z nich, oprócz naszych uczniów, korzystają studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej. Pracownicy Akademii prowadzą zajęcia z naszymi uczniami i - co warte podkreślenia - nasi nauczyciele prowadzą zajęcia na Akademii. Nasi uczniowie korzystają z bazy Akademii i w starszych klasach odbywają zajęcia w laboratoriach tej uczelni. Nasza współpraca z ATH ma już wieloletnią tradycję i będziemy się starali ją kontynuować. Oczywiście, nie ograniczamy się wyłącznie do teorii. Współpracujemy z wieloma firmami, a firmy Apator i Meraserf przysyłają do nas swoje najnowsze produkty do profesjonalnego testowania. A że prowadzimy zajęcia nie tylko elektryczno-elektroniczne, bo potrzeba i sporo mechaniki, mamy dobrze wyposażone dwie pracownie techniczne oraz pracownię specjalizacyjną, w której można uczyć się wszystkiego o samochodach.

 

Olimpiady, konkursy, osiągnięcia
Co roku, dzięki bardzo wysokim wynikom w nauce, nasi uczniowie otrzymują stypendia prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnym roku stypendystów jest czterech. Nasi uczniowie otrzymali w tym roku szkolnym trzydzieści dwa stypendia Prezydenta Bielska-Białej. O tym, że w naszym Zespole Szkół rzetelnie podchodzi się do zawodowego kształcenia, niech świadczy fakt, że w ciągu ostatnich lat dwudziestu czterech uczniów Technikum było finalistami, a aż siedmioro laureatami Olimpiady Wiedzy Technicznej. W ciągu ostatnich sześciu lat czternastu uczniów było finalistami Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej, zajmując wysokie miejsca. Od lat Zespół przoduje też w Wojewódzkim Konkursie Prac Dyplomowych, a absolwenci Technikum zajmują w tym konkursie czołowe miejsca. Wielu uczniów uczestniczy corocznie w Olimpiadzie Wiedzy Fizycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w konkursach matematycznych (Kangur i innych), pomnażając osiągnięcia szkoły. Zespół przoduje też w mieście w wielu konkurencjach sportowych.

 

Przedmioty ogólnokształcące
Nie samą techniką człowiek żyje, staramy się więc dobrze wyposażyć pracownie przedmiotów gólnokształcących. Przygotowaliśmy pracownie specjalistyczne do PO i chemii. Zmodernizowano wszystkie klasopracownie do przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, języki obce, przedsiębiorczość, historia, wos, biologia - wprowadzając do każdej pracowni zestawy pomocy naukowych, telewizor + video, a w wielu stanowisko komputerowe.

 

WF
A że w zdrowym ciele zdrowy duch, nasi uczniowie mają do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, boisko do piłki ręcznej i siatkówki, skocznię do skoków w dal, dwie siłownie, sale do tenisa stołowego. Reprezentacje naszej szkoły liczą się w związku z tym na arenie miasta i nie tylko

 

Strzelnice
Mamy dwie strzelnice sportowe (w tym roku otrzymają atest). Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w bezpiecznych zajęciach prowadzonych przez fachowców w tej dziedzinie.

 

Pedagog i psycholog
Dodatkową opiekę nad naszymi uczniami sprawują wykształceni specjaliści. Do nich ze wszystkimi problemami związanymi z nauką, przystosowaniem się do nowej szkoły, problemami okresu dojrzewania itp. mogą zwracać się nie tylko nasi uczniowie, ale także rodzice.

 

Biblioteka szkolna
Biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnia są otwarte niemal przez cały dzień. Dzięki temu możesz przygotować się do zajęć, wypożyczyć lekturę, przeczytać ciekawą książkę i specjalistyczne czasopisma.

 

Kółka zainteresowań
Uczymy się nie tylko na lekcjach. Każdy z uczniów może nieodpłatnie rozwijać swoje zainteresowania. W tym roku w szkole działają liczne koła: informatyczne, CISCO, elektroniczne, elektryczne, matematyczne, językowe (angielski i niemiecki), języka polskiego, przyrodniczo-geograficzne, chemiczne, kabaretowo-muzyczne, dziennikarskie, techniki samochodowej, mechaniczne, SKS (piłka siatkowa, koszowa, ręczna, tenis stołowy, ćwiczenia siłowe), Klub Techniki.

 

Gazetka szkolna
Mamy gazetkę szkolną (co widać, bo informator przygotowaliśmy w naszej redakcji), ukazującą się nieprzerwanie od 1990 roku. W gazetce ukazują się artykuły uczniów dotyczące bieżących spraw szkoły i nie tylko. Na stronach gazetki uczniowie mogą publikować własną twórczość i podzielić się swoimi wątpliwościami z kolegami i nauczycielami. Swoje umiejętności redaktorzy gazetki mogą doskonalić na zajęciach koła dziennikarskiego.

 

Strona internetowa
Szkoła prezentuje się w Internecie. Pod adresem http://zseem.ids.bielsko.pl/ możecie obejrzeć, jak ona wygląda. Stronę prowadzą uczniowie naszej szkoły.

Owiedzin : 3 684 592
Gości online : 37
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.016s
Czas generowania 0.023s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU