Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - Gabinet pedagogów

PEDAGOG

mgr I. TATOŃ – GÓRNY

PEDAGOG

mgr B. POKŁADNIK

 

PEDAGOG

mgr M. P. ANTONÓW

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

 

8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

8.00 – 15.00

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

 

8.00 – 14.00

8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

8.00 – 15.00

8.00 – 14.00

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

8.00 – 14.00

8.00 – 16.00

8.00 – 10.00

8.00 – 14.00

8.00 – 16.00

PEDAGOG

mgr MAŁGORZATA MACHA

PSYCHOLOG

mgr LIDIA ŻMUDA-WÓJCIK

 

PSYCHOLOG

mgr ADAM PITAS

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

 

------

8.30 – 13.00

8.30 – 11.30

12.00 – 15.30

------

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

 

12.00 – 15.00

8.30 – 13.00

------

12.00 – 15.30

------

 

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

8.00 – 12.30

12.00 – 13.00

13.05 – 15.05

------

8.00 – 11.30

W INNYCH GODZINACH PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU

  

 

Telefon do pokoju zespołu pedagogów : 33 822 78 70

WTOREK 12.00 -13.00 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY PEDAGOGÓW

Owiedzin : 3 756 286
Gości online : 21
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU