Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Jubileusz 70-lecia szkoły (2020r)
Szkoła - Absolwenci - KRYSTIAN KORZENIOWSKI - absolwent ZSEEiM ( 2005 -2009 )

 
• W  2009 r.  ukończył  Technikum kier.  elektryczny (klasa TE2)
• wych .  Elżbieta  Hałat
• Kierowca  wyścigowy Volkswagen  Castrol  Cup
 
Zacięta rywalizacja, wyrównane szanse, wspaniałe nagrody i świetna atmosfera – taki jest Volkswagen Castrol Cup –  puchar wyścigowy obecnie rozgrywany na torach w Polsce, Czechach, Austrii, na Węgrzech i na Słowacji. 
 
 
 
Volkswagen Castrol Cup to nowy cykl wyścigów, który zadebiutował w kwietniu tego roku Zawodnicy ścigają się w identycznych, specjalnie przygotowanych Volkswagenach Golfach GTI, co dodatkowo podnosi poziom i konkurencyjność rywalizacji, bowiem kluczowym czynnikiem są umiejętności zawodników, które bezpośrednio decydują o wynikach. W sezonie 2014 Organizator planuje zmodyfikować kalendarz Volkswagen Castrol Cup o zupełnie nowe rundy rozgrywane w innych europejskich krajach.
 
 

 

Puchar 2013 r. Tor Poznań 2 (21-22 czerwca )

Wyścig I

1. Marcus Fluch
2. Robertas Kupcikas
3. Jakub Litwin
4. Krystian Korzeniowski
5. Maciej Steinhof
 
 

Automotodrom Brno (17-18 maja)

Wyścig II

1. Krystian Korzeniowski
2. Rasmus Marthen
3. Marcus Fluch
4. Robertas Kupcikas
5. Jan Kisiel
 
 
 
 
 

Więcej informacji : 

www.vwcastrolcup.pl 

Owiedzin : 3 579 296
Gości online : 23
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.016s
Czas generowania 0.022s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU