Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik mechatronik

Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. 
Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika rozwija się błyskawicznie – w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne – mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach.
Mechatronik to osoba, która potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł.
 
Szkoła pomoże Ci rozwinąć zainteresowania w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych. Masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 
 
Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Najważniejsze przedmioty to :
 • Język angielski w branży mechatronicznej;
 • Elektrotechnika i elektronika;
 • Pneumatyka i hydraulika;
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 • Pracownia hydrauliki;
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Pracownia pneumatyki;
 • Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Pracownia pneumatyki;
 • Pracownia rysunku technicznego;
 • Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych.
 
W trakcie 5 letniej nauki przystąpisz do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 
Perspektywy na przyszłość:
 • Praca w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Przygotowanie do studiów technicznych;
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej;
 • Możliwość wyboru wielu specjalizacji i ścieżek zainteresowań - kształtowania przyszłej kariery zawodowej.
Możliwości zatrudnienia w charakterze:
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego;
 • konstruktora;
 • operatora i programisty obrabiarek CNC;
 • programisty sterowników przemysłowych PLC;
 • technologa;
 • specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym;
 • operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu.
 
 
Perspektywa dalszego rozwoju naukowego: 
 
Mechatronikę i kierunki z nią związane możesza studiować na prestiżowych  uczelniach wyższych. Ukończenie naszego technikum jest dobrym przygotowaniem do takiego dalszego kształcenia. W czasie studiów możesz zdobyć tytuł inżyniera czy magistra mechatronika. Możesz również studiować na kierunkach powiązanych z mechatroniką ( elektrotechnika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka).
 
Dlaczego warto wybrać mechatronikę w naszej szkole?
 
 • Corocznie nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich;
 • Absolwenci osiągają wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego;
 • Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi;
 • Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów zawodowych;
 • Łączymy kształcenie teoretyczne z przygotowaniem praktycznym do pracy w zawodzie;
 • Posiadamy bibliotekę wyposażoną w literaturę zawodową.

 

 

Informator o egzaminie zawodowym - kliknij tutaj

Owiedzin : 3 734 928
Gości online : 18
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU