Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik informatyk

We współczesnym świecie, najbardziej pożądanymi zawodami stają się profesje, związane z informatyką i techniką. Technologia cyfrowa wciąż idzie do przodu, a specjalistów brakuje. Dlatego warto przyjrzeć się zawodowi technik informatyk. Dziś niemal każda firma i urząd zależne są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże. Zakres obowiązków technika informatyka może być jest dość szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do montowania oraz eksploatacji komputera i innych urządzeń, związanych z jego pracą. Sieci komputerowe, bazy danych, programowanie, administracja systemami informatycznymi - to tylko niektóre zagadnienia, z którymi zmierzą się w teorii i praktyce uczniowie tego kierunku. 

Szkoła pomoże Ci rozwinąć zainteresowania w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych. Masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. W trakcie nauki możesz też obrać ścieżkę specjalizacji i poświęcić się zagadnieniom, które najbardziej Cię interesują. Programowanie, sieci, serwis komputerowy, tworzenie gier, animacja, grafika? Każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

Absolwent Technikum zdobędzie następujące kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Projektowanie i administrowanie bazami danych.

 

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach informatycznych wielu firm
 • serwisach komputerowych i punktach serwisowych
 • firmach tworzących strony i aplikacje internetowe
 • firmach tworzących specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
 • firmach zajmujących się automatyką i robotyką
 • sklepach komputerowych
 • agencjach reklamowych
 • start-upach
 • ośrodkach obliczeniowych,
 • bankach, urzędach
 • firmach montujących sieci komputerowe np. światłowodowe lub radiowe
 • firmach zatrudniających w formie pracy zdalnej z zakresu programowania lub projektowania,
 • centrach obsługi klienta, help deskach 


Perspektywa rozwoju naukowego

Informatykę i kierunki z nią związane można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. Ukończenie naszego technikum jest dobrym przygotowaniem do takiego dalszego kształcenia. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ale ukończenie studiów to nie koniec edukacji informatyka - ze względu na szybki rozwój tej branży należy się uczyć i rozwijać umiejętności zawodowe przez całe życie. Bardzo ważna jest otwartość na zmiany i umiejętność wdrażanie nowych zastosowań w codziennej pracy.

 

Atuty kadry pedagogicznej i szkoły

 • Profesjonalna kadra pedagogiczna
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego
 • Nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi
 • Pomoc pedagogiczna w adaptacji oraz rozwiązywaniu problemów
 • Nowoczesne pracownie komputerowe
 • WiFi na terenie szkoły
 • Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna
 • Biblioteka wyposażona w literaturę zawodową
 • Praktyki zawodowe przygotowują do podjęcia pracy w różnych sektorach gospodarki
 • Każdy uczeń technikum może uzyskać certyfikat CISCO


Oferta zajęć pozalekcyjnych

Dla zawodu technik informatyk w naszym technikum dodatkowo proponujemy zajęcia dodatkowe w następujących dziedzinach:

 • Technologie mobilne
 • Tworzenie gier komputerowych
 • Akademia CISCO
 • Grafika komputerowa 2D i 3D, druk 3D
 • Programowanie sterowników przemysłowych PLC
 • Pakiety biurowe - poziom zaawansowany
 • Pierwsze kroki w elektronice
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Nowoczesne systemy zabezpieczeń

 

Informator o egzaminie zawodowym - kliknij tutaj

Owiedzin : 3 756 321
Gości online : 24
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.016s
Czas generowania 0.020s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU