Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik elektronik

Technik elektronik to niezwykle ciekawy i rozwojowy zawód przyszłości. Zawód nowoczesny, wymagający i stawiający przed osobami go wykonującymi ciągle nowe wyzwania, a jednocześnie dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Absolwent tego kierunku, wyposażony w wiele kluczowych umiejętności, potrafiący szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiający nieustannie swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii bez problemu odnajdzie się na współczesnym rynku pracy. 

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów, posiadających wszechstronne i pożądane 
w obecnym świecie kompetencje i umiejętności. 

Uczeń  zdobywając poszczególne umiejętności będzie potrafił:

 • Lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • Uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • Lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • Stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.
 • Opisywać technologie i systemy transmisji światłowodowej;
 • Dobierać urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
 • Programować urządzenia elektroniczne;
 • Wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
 • Konserwować i naprawiać instalację oraz urządzenia elektroniczne.


Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych:

 • Podstawy elektroniki;
 • Podstawy elektrotechniki;
 • Układy analogowe;
 • Układy cyfrowe;
 • Urządzenia elektroniczne;
 • Systemy mikroprocesorowe.

jak i praktycznych na zajęciach z:

 • Pracowni technicznej;
 • Pracowni elektrotechniki i elektroniki;
 • Pracowni instalacji urządzeń elektronicznych;
 • Pracowni montażu układów elektronicznych;
 • Pracowni systemów mikroprocesorowych;
 • Pracowni eksploatacji urządzeń elektronicznych.


W trakcie 5 letniej nauki przystąpisz do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Po zdaniu powyższych kwalifikacji uzyskasz tytuł TECHNIK ELEKTRONIK.
 


Absolwent szkoły - Technik elektronik - może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
 • firmach świadczących usługi w zakresie napraw i obsługi sprzętu elektronicznego;
 • firmach montujących i serwisujących komputery;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania elektroniczne 
 • i z zakresu techniki cyfrowej;
 • firmach montujących i naprawiających instalacje telewizji kablowych, systemów monitoringu, systemów nagłośnienia itp.;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy elektroniczne;
 • sklepach i hurtowniach sprzętu elektronicznego;
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej.
   

Po pozytywnym zdaniu egzaminu dojrzałości możesz podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych takich jak np.:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • Politechnika Wrocławska na kierunkach:
  • elektronika,
  • automatyka,
  • robotyka, mechatronika
  • lub zbliżonych. 

 

Informator o egzaminie zawodowym - kliknij tutaj

Owiedzin : 3 734 806
Gości online : 21
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.020s
Czas generowania 0.027s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU