Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik mechanik

Technik Mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, który na przestrzeni lat rozwija się i dostosowuje do potrzeb rynku. W chwili obecnej na rynku jest duże zapotrzebowanie na fachowców tej branży.
Absolwenci znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej. Bardzo często są również zatrudniani w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej. Mogą być zatrudnieni na różnych stanowiskach, najczęściej na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn.

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych oraz praktycznych:

 • organizacja procesów produkcji i montażu;
 • podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń;
 • podstawy sterowania i regulacji;
 • pracownia pneumatyki i hydrauliki;
 • pracownia techniki wytwarzania;
 • procesy produkcji-technologia i wytwarzanie;
 • rysunek techniczny;
 • techniki i metody wytwarzania;
 • techniki wytwarzania;
 • technologia obróbki skrawaniem.

Zależnie od uzyskanych kwalifikacji zawód obejmuje swym zakresem takie zagadnienia jak:

 • projektowanie;
 • konstruowanie;
 • wytwarzanie (obróbka ręczna i maszynowa –z zastosowaniem obrabiarek konwencjonalnych i CNC);
 • budowę maszyn i urządzeń;
 • eksploatację;
 • naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów.

 

W naszej szkole do wyboru są dwie kwalifikacje:

 1. MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
 • Dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
 • Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń;
 • Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń.
 1. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 • Przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • Wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacja technologiczną;
 • Wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacja technologiczną.

Drugą obowiązkową kwalifikacją dla MEC.03 i MEC 05 jest:

 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
 • Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • Nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Operator obrabiarek skrawających. (MEC.05 i MEC.09)
Kierunek kształcący fachowców z zakresu podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Absolwent posiada umiejętności z zakresu eksploatacji i użytkowania obrabiarek skrawających oraz programowania obrabiarek CNC. Zna zasady doboru metod obróbkowych oraz narzędzi i obrabiarek koniecznych do ich przeprowadzenia. Posługuje się dokumentacją technologiczną i potrafi opracować taką dokumentację z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego CAD/CAM. Zna ogólne zagadnienia związane z budową, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń. Taka przygotowany absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu branżach przemysłu np. w zakładach zajmujących się obróbką skrawaniem, w utrzymaniu ruchu lub w remontach i na montażu.

Operator obrabiarek skrawających. (MEC.05 i MEC.09)
Kierunek kształcący fachowców z zakresu podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Absolwent posiada umiejętności z zakresu eksploatacji i użytkowania obrabiarek skrawających oraz programowania obrabiarek CNC. Zna zasady doboru metod obróbkowych oraz narzędzi i obrabiarek koniecznych do ich przeprowadzenia. Posługuje się dokumentacją technologiczną i potrafi opracować taką dokumentację z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego CAD/CAM. Zna ogólne zagadnienia związane z budową, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń. Taka przygotowany absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu branżach przemysłu np. w zakładach zajmujących się obróbką skrawaniem, w utrzymaniu ruchu lub w remontach i na montażu.

Absolwent - TECHNIK MECHANIK - na szeroki wybór kariery zawodowej czy naukowej:

 • Może podjąć pracę w zakładach o różnych profilach produkcji;
 • Założyć własną działalność gospodarczą  - w szkole nabywa wiedzę z zakresu przedsiębiorczości;
 • Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych technicznych.

 

Informator o egzaminie zawodowym - kliknij tutaj

Owiedzin : 3 734 906
Gości online : 22
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.017s
Czas generowania 0.024s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU