Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rekrutacja - po podstawówce
Rekrutacja - Kierunek technik elektryk

Podczas nauki na kierunku technik elektryk masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • montowania, uruchamiania i naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonywania, uruchamiania i naprawiania instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Dowiesz się jak działają maszyny i urządzenia elektryczne. Poznasz zasady montażu i napraw sieci i instalacji elektrycznych. Zdobędziesz umiejętności pomiarowe i diagnostyczne. 

Wiadomości teoretyczne poznane na lekcjach sprawdzisz w praktyce  - podczas zajęć w pracowniach przedmiotów elektrycznych  a także podczas praktyk zawodowych.
 
Kształcąc się w tym zawodzie poznasz wiele przedmiotów zawodowych zarówno teoretycznych oraz praktycznych:

 • instalacje elektryczne;
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich obsługa;
 • podstawy elektroniki i elektrotechniki;
 • pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • pracownia eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • pracownia elektryczna i elektroniczna;
 • pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych;
 • użytkowanie instalacji elektrycznych.

 

W trakcie 5 letniej nauki przystąpisz do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Po zdaniu powyższych kwalifikacji uzyskasz tytuł TECHNIK ELEKTRYK.

 

Absolwent szkoły - Technik informatyk - może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach energetycznych;
 • w każdej firmie produkcyjnej w dziale utrzymania ruchu;
 • firmach naprawiających sieci inteligentne;
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego.

Pozytywne wyniki z matury pozwolą na dalsze kontynuowanie nauki na kierunku elektronicznych i pokrewnych na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. Ukończenie naszego technikum jest dobrym przygotowaniem do takiego dalszego kształcenia.

 

Informator o egzaminie zawodowym - kliknij tutaj

Owiedzin : 3 756 258
Gości online : 19
Zapytań : 12
Czas zapytań : 0.010s
Czas generowania 0.017s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU