Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Szkolny Klub Przedsiębiorczości - Dzień Przedsiębiorczości

17 kwiecień 2013 (środa) - Dzień Przedsiębiorczości

Już po raz siódmy nasza szkoła weźmie udział w projekcie "Dzień przedsiębiorczości".

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
  • możliwość udziału w konkursie na fotoreportaż z „Dnia Przedsiębiorczości”

Aby wziąć udział w „Dniu Przedsiębiorczości należy:    

  1. Znaleźć firmę, która przyjmie Was na jednodniowe praktyki.
  2. Dostarczyć szkolnemu koordynatorowi mgr Ewie Wróbel (sala 105) wypełnione trzy dokumenty:

a)      Kartę zgłoszenia ucznia

b)      Kartę zgody rodziców

c)      Kartę zgłoszenia  konsultanta – opiekuna ucznia (ten dokument wypełnia zakład pracy do którego pójdziesz na „Dzień Przedsiębiorczości”.

Tutaj można pobrać wszystkie trzy dokumenty: Karta zgłoszenia ucznia - PDF, Karta zgłoszenia konsultanta-opiekuna ucznia - PDF, Karta zgody rodziców - PDF;

3.      Tuż  przed „Dniem Przedsiębiorczości” pobrać od koordynatora (sala 105) druk sprawozdania z Dnia Przedsiębiorczości(książeczka), którą należy wypełnić.

4.      Zaraz po „Dniu Przedsiębiorczości” na najbliższej lekcji podstaw przedsiębiorczości wypełnioną książeczkę pokazać szkolnemu koordynatorowi.

 

UWAGA KONKURS !

Uczniów biorących udział w „Dniu Przedsiębiorczości” zachęcam do udziału w konkursie na fotoreportaż. Regulamin konkursu na stronie

http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=fotoreportaz&sID=

 

Wszystkich uczniów proszę o robienie zdjęć podczas „Dnia Przedsiębiorczości”. Najciekawsze zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Ewa Wróbel

Owiedzin : 3 756 245
Gości online : 21
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU