Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - strona główna

 

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 BLOK A "INNOWACJE"

 
Komisja Innowacji Technicznych obradowała w składzie:
 
Przewodniczący Komisji: dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Komisja w składzie: mgr inż. Aleksandra Podgorska-Bialek przedstawiciel ABB
mgr. inż. Jan Kasprzyk prezes firmy Spetech
inż. Mirosław Ostrowski przedstawiciel firmy Spetech
mgr inż. Ryszard Kajstura dyrektor Polmotors
mgr inż. Grzegorz  Holerek  wicedyrektor BSP
mgr inż. Dariusz Procner przedstawiciel ZS "Silesia"

 

 

Kliknij tutaj aby otworzyć listę

 

 

 

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 BLOK B "WYNALAZCZOŚĆ"

 

 

Kliknij tutaj aby otworzyć listę

 

 

 

 

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

TERMINY ZGŁOSZEŃ DO ZAWODÓW II STOPNIA - ELIMINACJE OKRĘGOWE

               W związku ze zmianami w regulaminie oraz terminach okręgowego i ogólnopolskiego etapu Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020 na stronie Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie informujemy, że zgodnie z powyższym regulaminem:

Blok A (Innowacje Techniczne) wyniki eliminacji szkolnych powinny być ogłoszone
i przekazane do Komitetu Okręgowego w terminie do 25 kwietnia 2020r. Z każdej szkoły
w eliminacjach okręgowych może brać udział maksymalnie 5 prac z określoną dokładnie kategorią konkursu w załączniku 1. Na adres mailowy Sekretarza eliminacji okręgowych tskokan@zseeim.edu.pl należy przesłać: skany zgłoszenia, sprawozdania, dokumentację statystyczną Komitetu Szkolnego oraz pracę w formie elektronicznej. W temacie wiadomości należy napisać: OITiW, nazwę szkoły oraz kategorię w której praca będzie oceniana - każda praca powinna być przesłana w osobnym mailu. Członkowie komisji będą oceniać indywidualnie prace drogą elektroniczną, a wyniki zostaną ogłoszone do 8 maja 2020r.

Bloku B (Wynalazczość) zgodnie z zapisami Regulaminu i wytycznymi PZSWiR w Warszawie do 17 kwietnia 2020r należy zgłosić do Komitetu Okręgowego 3 osobowe składy drużyn szkolnych (szkołę może reprezentować również drużyna 1 lub 2 osobowa). Eliminacje Okręgowe odbędą się na platformie E-LEARNINGOWEJ w dniu 28 kwietnia 2020r o godz. 9:00 dla okręgu Bielsko-Biała pod warunkiem zgłoszenia drużyny do Komitetu Okręgowego w określonym terminie. Dopuszcza się możliwość utworzenia konta w systemie dla Uczestników, którzy nie brali udziału w eliminacjach szkolnych na platformie e-learningowej pod warunkiem zaznaczenia takiej sytuacji w mailu i przesłaniu wszystkich niezbędnych danych Uczestnika tj.: Imię
i Nazwisko, Miejscowość, Nazwa i adres szkoły oraz adres mailowy Uczestnika na adres tskokan@zseeim.edu.pl najpóźniej do 16 kwietnia 2017r. Zgłoszenia należy kierować do Sekretarza eliminacji okręgowych mailowo wraz z kartą zgłoszenia oraz dokumentacją statystyczną z eliminacji szkolnych.  Wyniki eliminacji okręgowych zostaną ogłoszone do dnia
4 maja 2020r i będą brane pod uwagę w eliminacjach ogólnopolskich.

 

Przewodniczący Okręgowej OITiW: mgr inż. Włodzimierz Dymek

Sekretarz Okręgowej OITiW: mgr inż. Tomasz Skokan

 

Zawody I stopnia - eliminacje szkolne:

Blok A (Innowacje Techniczne) wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2021r.,
Szkoły zainteresowane udziałem w zawodach drugiego stopnia powinny zgłosić się mailowo do Sekretarza Olimpiady Okręgowej do 2 kwietnia 2021 r. w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie zwrotnego adresu mailowego (opiekuna i uczestnika), na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

Tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć Komitetowi Okręgowemu do 9 kwietnia 2021r do godziny 12:00 w formie zdalnej podanej przez Sekretarza Olimpiady Okręgowej.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego w Bloku A należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie od 12 kwietnia 2021r do 19 kwietnia 2021r.

 

Blok B (Wynalazczość) - eliminacje szkolne były przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie E-LEARNINGOWEJ 9 marca 2021r.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią proponujemy w formie zdalnej. Termin okręgowej olimpiady za zgodą Prezydenta PZSWiR ustalono na 12.04.2021r (poniedziałek) o godzinie 12:00. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie
z regulaminem mailowo do Sekretarza Olimpiady. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych do 26.03.2021r. W związku z formą zdalną razem ze zgłoszeniami należy przesłać adresy mailowe uczestników oraz opiekunów tej części eliminacji. Szczegółowe informacje prześlemy w terminie późniejszym bezpośrednio do zainteresowanych. 

 

 

Sekretarz
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Tomasz Skokan
Przewodniczący
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Włodzimierz Dymek
Dyrektor ZSEEiM
w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Zieliński

 

 

SPONSORZY OKRĘGOWEJ OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ 2021

 

Pliki do pobrania
Owiedzin : 2 793 476
Gości online : 29
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU