Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiOWoW - strona główna

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych
w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice 2022/2023

Wyniki 2022/2023

Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska 2022/2023

Wyniki 2022/2023

 

Okręgowy etap Ogólnopolskiej:

Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice

Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów (PZSWiR) w Warszawie organizatorem okręgowych etapów eliminacji olimpiad na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

Zgłoszeń do etapu okręgowego dla poszczególnych olimpiad należy dokonywać zgodnie z Regulaminami Olimpiad 2022/2023 opublikowanymi na stronach Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów (www.pzswir.pl).

 

1. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie do 20 marca 2023 r. trzy najlepsze prace powinny być przekazane do Komitetu Okręgowego.

Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej dlatego w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie adresu mailowego (najlepiej jednego opiekuna) na początku marca 2023r,  na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

W podane miejsce należy przesłać: zgłoszenie, sprawozdanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 z wszystkimi podpisami i pieczęciami, pracę konkursową oraz prezentację wideo. Prezentacja video nie może być dłuższa niż 15 minut i powinna obrazować działanie lub sposób wykorzystania przedstawionego w pracy rozwiązania - prezentacja video musi być zamieszczona w dowolnej aplikacji typu Cloud Storage (najlepiej zamieścić również link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć w wersji papierowej (najlepiej pocztą). Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Elektronice
i Mechatronice
będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie
od 11 kwietnia 2023r do 17 kwietnia 2023r. Komisja zastrzega sobie możliwość spotkania z uczestnikami
w przypadku wątpliwości rozstrzygających o kolejności miejsc. Dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski). Wyniki powinny być ogłoszone na stronie organizatora
do 17 kwietnia 2023r.

 

2. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
wyniki należy ogłosić do 31 marca 2023 r., zaś w terminie do 9 kwietnia 2023 r.  trzy najlepsze prace należy przekazać do Komitetu Okręgowego.

 Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej dlatego w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie adresu mailowego (najlepiej jednego opiekuna) na początku kwietnia 2023r,  na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

W podane miejsce należy przesłać: zgłoszenie, sprawozdanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 z wszystkimi podpisami i pieczęciami, pracę konkursową oraz prezentację wideo. Prezentacja video nie może być dłuższa niż 10 minut (najlepiej zamieścić link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć
w wersji papierowej (najlepiej pocztą). Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Elektronice
i Mechatronice
będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie
od 11 kwietnia 2023r do 17 kwietnia 2023r. Komisja zastrzega sobie możliwość spotkania z uczestnikami
w przypadku wątpliwości rozstrzygających o kolejności miejsc. Dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski). Wyniki powinny być ogłoszone na stronie organizatora
do 20 kwietnia 2023r.

 

 

 

 

3. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
wyniki należy ogłosić do 31 marca 2023 r., zaś w terminie do 9 kwietnia 2023 r.  trzy najlepsze prace należy przekazać do Komitetu Okręgowego.

 Prace powinny być przekazane w formie elektronicznej dlatego w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - prosimy o podanie adresu mailowego (najlepiej jednego opiekuna) na początku kwietnia 2023r,  na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów.

W podane miejsce należy przesłać: zgłoszenie, sprawozdanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 z wszystkimi podpisami i pieczęciami, pracę konkursową oraz prezentację wideo. Prezentacja video nie może być dłuższa niż 15 minut i powinna prezentować twórczy efekt (najlepiej zamieścić link bezpośrednio w pracy na początku lub jej końcu). Dodatkowo zgłoszenie, sprawozdanie oraz dokumentację statystyczną organizator eliminacji szkolnych zobowiązany jest dostarczyć w wersji papierowej (najlepiej pocztą). Tylko prace przesłane w podany powyżej sposób biorą udział w etapie okręgowym.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Innowacji Technicznych w Elektronice
i Mechatronice
będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie
od 11 kwietnia 2023r do 17 kwietnia 2023r. Komisja zastrzega sobie możliwość spotkania z uczestnikami
w przypadku wątpliwości rozstrzygających o kolejności miejsc. Dwie najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski). Wyniki powinny być ogłoszone na stronie organizatora
do 20 kwietnia 2023r.

4. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce:

Zawody I stopnia - zawody szkolne - przeprowadza Komitet Szkolny. Zgodnie z regulaminem
w terminie 8 do 10 marca 2023r. zostaną przeprowadzone zawody szkolne w formie testu on-line obejmującego zagadnienia w wybranej dziedziny tematycznej - dokładne terminy z godzinami dla poszczególnych okręgów zostaną podane przez PZSWiR w Warszawie na stronie (nie można starować w terminie innym niż wyznaczony dla danego okręgu pod groźbą dyskwalifikacji). Rejestracja w systemie będzie możliwa od 2.01.2023 r.
do 30.01.2023 r
.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - z informacji od PZSWiR w Warszawie ten etap również ma być przeprowadzony na platformie e-learningowej. W zawodach okręgowych bierze udział 3 uczniów reprezentujących daną szkołę. Przeprowadzenie zawodów okręgowych winno odbyć się do 31 marca 2023r
w ZSEEiM w Bielsku-Białej - termin będzie narzucony przez PZSWiR. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca dany okręg.

Ponieważ jest to nowa forma olimpiady nie ma przykładowych testów ani zadań z poprzednich lat - prawdopodobnie tak jak to ma miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości na platformie e-learningowej będzie udostępnione kilka pytań testowych przed eliminacjami.

5. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości:

Zawody I stopnia - zawody szkolne zostały przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie
E-LEARNINGOWEJ zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Do etapu okręgowego kwalifikuje się
3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe: zawody odbędą się w ZSEEiM w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 24. Termin okręgowej olimpiady ustalono na 14.03.2023r (wtorek) o godz. 10:00..

Etap okręgowy będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część o 10:00 to test (30 pytań)  wielokrotnego wyboru z zakresu prawa własności przemysłowej (czas 30 minut) oraz druga część o godzinie 11:00 to 3 pytania otwarte praktyczne, polegające na wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej i znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców (czas 60 minut). O kolejności miejsc decyduje suma punktów z obu części. W przypadku równej ilości punktów o miejscu zadecyduje najkrótszy zsumowany czas z obu części. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie z regulaminem mailowo. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych (testowe wraz z proponowanymi odpowiedziami oraz otwarte) do 14.02.2023r.  na adres: tskokan@zseeim.edu.pl

 

Pytania dotyczące wszystkich olimpiad można kierować do Tomasza Skokana pod nr tel. 603456111
lub mailowo: tskokan@zseeim.edu.pl

Podsumowanie Okręgowej Olimpiady z udziałem zaproszonych gości, wręczeniem wyróżnień uczniom proponuje się wstępnie na 29 maja 2023r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w auli (II piętro sala 214)
Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

 

Dyrektor ZSEEiM w Bielsku-Białej: mgr inż. Jacek Zieliński

Komitet Okręgu Bielsko-Bialskiego:

mgr inż. Tomasz Skokan

mgr inż. Włodzimierz Dymek

dr inż. Piotr Kamiński

 

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

Blok A (Innowacje Techniczne) zawody I stopnia - eliminacje szkolne: wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2022r. Szkoły zainteresowane udziałem w zawodach drugiego stopnia powinny zgłosić się mailowo do 2 kwietnia 2022 r. w celu określenia sposobu dostarczenia elektronicznych wersji prac konkursowych - należy podać zwrotny adres mailowy (najlepiej jednego opiekuna), na który zostanie przesłany link z miejscem do zamieszczenia pracy i dokumentów. Tylko prace zamieszczone
w podanym linku będą brały udział w eliminacjach okręgowych.

Tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć Komitetowi Okręgowemu do 8 kwietnia 2022r (piątek) do godziny 12:00 w formie zdalnej podanej przez Sekretarza Olimpiady Okręgowej.

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego w Bloku A należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A będzie obradować zdalnie (zgodnie z regulaminem PZSWiR w Warszawie) w terminie od 11 kwietnia 2022r do 19 kwietnia 2022r. Dwie najlepsze prace z każdej kategorii zostaną zakwalifikowane do zawodów III stopnia (finał ogólnopolski).

 

Blok B (Wynalazczość) - eliminacje szkolne będą przeprowadzone przez PZSWiR w Warszawie na platformie E-LEARNINGOWEJ zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 3 osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.

Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe: zawody odbędą się w formie zdalnej. Termin okręgowej olimpiady BLOK B ustalono na 4.04.2022r (poniedziałek). Etap okręgowy będzie składał się z dwóch części: część 1 to test wielokrotnego wyboru z zakresu prawa własności przemysłowej, a część 2 to pytania otwarte z historii wynalazków. O kolejności miejsc decyduje suma punktów z obu części. W przypadku równej ilości punktów o miejscu zadecyduje najkrótszy zsumowany czas z obu części. Komisja dopuszcza również możliwość przeprowadzenia części ustnej dla pierwszej szóstki w przypadku niewielkiej różnicy punktów. Zgłoszenia uczestników należy przesłać zgodnie z regulaminem mailowo do Sekretarza Olimpiady. Opiekunowie powinni dostarczyć propozycje pytań konkursowych do 21.03.2022r. na adres tskokan@zseeim.edu.pl. Szczegółowe informacje zostaną przesłane bezpośrednio zainteresowanym indywidualnie.

 

Sekretarz
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Tomasz Skokan
Przewodniczący
Okręgowej Olimpiady

mgr inż. Włodzimierz Dymek
Dyrektor ZSEEiM
w Bielsku-Białej

mgr inż. Jacek Zieliński

 

 

SPONSORZY OKRĘGOWEJ OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ 2021

 

Owiedzin : 3 579 179
Gości online : 12
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU