Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
OITiW - Wyniki 2021

 

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 BLOK A "INNOWACJE"

W związku z panującą sytuacją pandemiczną i koniecznością zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Uczestników,
na uroczystość podsumowania okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości w Bielsku-Białej w dniu 16.06.2021 godz 12.00
zaproszeni są następujący Uczestnicy wraz Opiekunami.

 
 

Kliknij tutaj aby zobaczyć listę zaproszonych gości

 
 

 

 

Komisja Innowacji Technicznych obradowała w składzie:

 
Przewodniczący Komisji: dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Komisja w składzie: mgr inż. Aleksandra Podgorska-Bialek przedstawiciel ABB
mgr. inż. Jan Kasprzyk prezes firmy Spetech
inż. Mirosław Ostrowski przedstawiciel firmy Spetech
mgr inż. Ryszard Kajstura dyrektor Polmotors
mgr inż. Grzegorz  Holerek  wicedyrektor BSP
mgr inż. Dariusz Procner przedstawiciel ZS "Silesia"

 

 

Kliknij tutaj aby otworzyć listę

 

 

 

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 BLOK B "WYNALAZCZOŚĆ"

 

 

Kliknij tutaj aby otworzyć listę

 

 

 

 

Owiedzin : 3 579 196
Gości online : 16
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU