Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego

KANDYDACIE!!!

CO? JAK? KIEDY? GDZIE?

 

W dniu składania dokumentów: od 17 maja do 21 czerwca 2021r. 

W białych, nieopisanych, kartonowych teczkach przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. DWIE FOTOGRAFIE legitymacyjne (z tyłu czytelnie podpisane). 
2. WYDRUK (z informacjami o Was) z systemu VULCAN. 
3. ANKIETE - PODANIE (do Technikum lub Szkoły Branżowej -  do pobrania z zakładki "Do pobrania") -
4. Ponadto DOWIECIE SIĘ o tym jak i gdzie będziecie musieli uzyskać obowiązkowe ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z PORADNI MEDYCYNY PRACY. 


Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dniach 25 czerwca do 14 lipca  2021r. przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27): 

1. Kopię (potwierdzoną) lub oryginał ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2. Kopię lub oryginał ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

3. I …, tylko Ci z Was, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania - OPINIĘ WYCHOWAWCY KLASY. 

4. Przy każdej wizycie w sekretariacie szkoły (KONIECZNIE!!!) posiadacie przy sobie wydrukowany z VULCANu dokument - POTWIERDZENIA DLA KANDYDATA
(tj. 1.Potwierdzenie przyjęcia wniosku; 2.Potwierdzenie przyjęcia kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 3.Potwierdzenie dostarczenia oryginału świadectwa i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)


22 lipca 2021r. - sprawdźcie (w VULCANIe lub na liście zawieszonej w Holu Głównym naszej Szkoły) CZY ZOSTALIŚCIE ZAKWALIFIKOWANI do wybranej klasy ZSEEiM.

Jeżeli zostaliście zakwalifikowani, to musicie dostarczyć: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Od 22 lipca 2021. - nasza Szkoła (sekretariat) wyda Wam SKIEROWANIE na badania lekarskie. 

 

Uwaga!

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.


W dniach od 23 lipca do 30 lipca 2021r. musicie (!) DONIEŚĆ ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli tego nie zrobiliście wcześniej) oraz kartę zdrowia ze szkoły podstawowej (inaczej nie znajdziecie się na liście przyjętych!).

 2 sierpnia 2021r. -  Zostanie ogłoszona OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH (informacja w VULCANIe lub na listach papierowych wywieszonych w Holu Głównym ZSEEiM). 

Lista podręczników 2021/2022

Uwaga uczniowie i rodzice!

Aktualna lista podręczników na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników ZSEEiM 2021/2022

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do czasu konsultacji z nauczycielami na pierwszych lekcjach.

 

Jubileusz 70-lecia


Zmiana terminu Jubileuszu 70-lecia TME

Szanowni Państwo

W imieniu komitetu organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia utworzenia Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, informuję o zmianie terminu uroczystości. W związku z zagrożeniami związanymi z epidemią COVID-19 podjęliśmy decyzję o przełożeniu obchodów na przyszły rok.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych

mgr inż. Jacek Zieliński
 

Kalendarz - aktualny miesiąc
2021-08-01
Ferie letnie
2021-08-02
Ferie letnie
2021-08-03
Ferie letnie
2021-08-04
Ferie letnie
2021-08-05
Ferie letnie
2021-08-06
Ferie letnie
2021-08-07
Ferie letnie
2021-08-08
Ferie letnie
2021-08-09
Ferie letnie
2021-08-10
Ferie letnie
2021-08-11
Ferie letnie
2021-08-12
Ferie letnie
2021-08-13
Ferie letnie
2021-08-14
Ferie letnie
2021-08-15
Ferie letnie
2021-08-16
Ferie letnie
2021-08-17
Ferie letnie
2021-08-18
Ferie letnie
2021-08-19
Ferie letnie
2021-08-20
Ferie letnie
2021-08-21
Ferie letnie
2021-08-22
Ferie letnie
2021-08-23
Ferie letnie
2021-08-24
Ferie letnie
2021-08-25
Ferie letnie
2021-08-26
Ferie letnie
2021-08-27
Ferie letnie
2021-08-28
Ferie letnie
2021-08-29
Ferie letnie
2021-08-30
Ferie letnie
2021-08-31
Ferie letnie
Sierpień 2021
PNWTŚRCZPTSOND
      
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
     

Wydarzenia w miesiącu sierpnia

2021-08-05
Ferie letnie
2021-08-06
Ferie letnie
2021-08-07
Ferie letnie
2021-08-08
Ferie letnie
2021-08-09
Ferie letnie
2021-08-10
Ferie letnie
2021-08-11
Ferie letnie
2021-08-12
Ferie letnie
2021-08-13
Ferie letnie
2021-08-14
Ferie letnie
2021-08-15
Ferie letnie
2021-08-16
Ferie letnie
2021-08-17
Ferie letnie
2021-08-18
Ferie letnie
2021-08-19
Ferie letnie
2021-08-20
Ferie letnie
2021-08-21
Ferie letnie
2021-08-22
Ferie letnie
2021-08-23
Ferie letnie
2021-08-24
Ferie letnie
2021-08-25
Ferie letnie
2021-08-26
Ferie letnie
2021-08-27
Ferie letnie
2021-08-28
Ferie letnie
2021-08-29
Ferie letnie
2021-08-30
Ferie letnie
2021-08-31
Ferie letnie
12 kwietnia 2021 roku Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych
i Mechanicznych w Bielsku-Białej, z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie przeprowadził Okręgową Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości w formie zdalnej gdzie uczestniczyły szkoły rejonu Podbeskidzia.
Dodano : 02.07.2021 08:04:00
Wyświetleń : 98
Czterech uczniów Naszej Szkoły zdobyło tytuł Laureata na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznej i Wynalazczości
Dodano : 08.06.2021 11:55:00
Wyświetleń : 222
Uczniowie z klasy 2TEp zdobyli 3 pierwsze miejsca w konkursie sprawny w zawodzie elektryk organizowanym przez Bielskie Centrum Edukacji.
Dodano : 08.06.2021 11:52:00
Wyświetleń : 191
Dodano : 19.05.2021 12:03:00
Wyświetleń : 216
Dodano : 03.05.2021 21:14:00
Wyświetleń : 200
W dniu 12 kwietnia została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku B "Wynalazczość". Ta część olimpiady była w formie testu zawierającego 50 pytań wielokrotnego wyboru z Prawa Własności Przemysłowej oraz 10 pytań otwartych z historii wynalazków.
Dodano : 28.04.2021 09:01:00
Wyświetleń : 223
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który obchodziliśmy 23 kwietnia, uczniowie Mechanika zaprezentowali te utwory literackie, które zmieniły ich perspektywę w patrzeniu na świat.
Dodano : 28.04.2021 06:44:00
Wyświetleń : 153
Informacja o wynikach.
Dodano : 22.04.2021 10:55:00
Wyświetleń : 254
Dodano : 17.04.2021 09:12:00
Wyświetleń : 160
W dniu 26 marca 2021 odbył się finałowy etap 44 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Uczniowie ZSEEiM uzyskali bardzo dobre wyniki!
Dodano : 31.03.2021 12:28:00
Wyświetleń : 261
Gratulujemy sukcesów!
Dodano : 22.02.2021 17:58:00
Wyświetleń : 304
W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów (PZSWiR) organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej (ZSEEiM).
Dodano : 09.02.2021 10:11:00
Wyświetleń : 348
Ranking Techników 2021 : 81 miejsce w kraju, 10 miejsce w województwie, 3 miejsce w Bielsku-Białej
Ranking Maturalny Techników 2021 : 76 miejsce w kraju
Dodano : 28.01.2021 13:44:00
Wyświetleń : 326
Uczniowie Mechanika napisali piękne, serdeczne i empatyczne listy, w których dokonali krótkiej autoprezentacji i złożyli życzenia świąteczno - noworoczne. Do prac dołączyli własne rysunki lub grafiki komputerowe.
Dodano : 23.12.2020 13:46:00
Wyświetleń : 332
Gratulujemy!
Dodano : 15.12.2020 10:08:00
Wyświetleń : 510
Z radością i dumą pragniemy poinformować, że kolejny konkurs na plakat promujący czytelnictwo wśród młodzieży, zatytułowany „Mechanik czyta!”, a zorganizowany przez bibliotekę szkolną, został rozstrzygnięty.
Dodano : 15.12.2020 10:00:00
Wyświetleń : 620
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dodano : 15.12.2020 09:50:00
Wyświetleń : 366
"Mechanika" godnie reprezentowali - Sebastian Szostok (3TR3) oraz Patryk Maga (1Ti2), a zespół prowadził mgr. Tomasz Szary.
Dodano : 14.12.2020 11:18:00
Wyświetleń : 303
Miło mi poinformować że uczniowie NASZEJ SZKOŁY w dniu dzisiejszym zdobyli ZŁOTY MEDAL W LICEALIADZIE w rozgrywkach tenisa stołowego.
Dodano : 22.10.2020 11:35:00
Wyświetleń : 394
8 września miała br. w naszej szkole odbyło się wręczenie nagrody w konkursie organizowanym przez Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Najlepsze świadectwa Młodych Członków SEP”.
Dodano : 07.10.2020 22:12:00
Wyświetleń : 479
Bardzo serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom za zawodach.
Dodano : 07.10.2020 21:57:00
Wyświetleń : 400
Gratulujemy serdecznie poprawienia wyniku z zeszłego roku.
Dodano : 07.10.2020 21:46:00
Wyświetleń : 374
Młodzież z Naszego Zespołu brała udział w tym wydarzeniu.
Dodano : 30.09.2020 21:30:00
Wyświetleń : 530
Informacja dla rodziców i wychowawców.
Dodano : 05.09.2020 10:05:00
Wyświetleń : 852
1 wrzeœnia 2020 Numer: 70 Informator dla pierwszaków.
Dodano : 30.08.2020 21:08:00
Wyświetleń : 1119
Ważne informacje dla uczniów i nauczycieli.
Dodano : 25.08.2020 13:07:00
Wyświetleń : 6157
Grill z bębna zepsutej pralki, ławki z desek pochodzących ze starych skrzyń i palet, wazon z plastikowych łyżeczek, kwietnik ze starych puszek po farbie, lampa ze szklanej butelki, a nawet działające radio to tylko niektóre z prac wykonanych z „ niczego”.
Dodano : 19.05.2020 21:40:00
Wyświetleń : 869
Ogłoszenie.
Dodano : 08.05.2020 20:22:00
Wyświetleń : 938
Dawid Górski z 4TR2 zdobył wyróżnienie w XIII Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Ponadpodstawowych organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. Gratulujemy!
Dodano : 04.05.2020 00:40:00
Wyświetleń : 659
Dziennik elektroniczny - adres
Dziennik elektroniczny ZSEEiM
„MECHANIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ”
RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW 2021
PERSPEKTYWY

Ranking Techników 2021
81 miejsce w kraju
10 miejsce w województwie
3 miejsce w Bielsku-Białej

Ranking Maturalny Techników 2021
76 miejsce w kraju 
 
Kalendarz
Matura!
Wakacje!
Rok szkolny w toku!

Rozkład lekcji:
1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:45-10:30
4. 10:35-11:20
5. 11:35-12:20
6. 12:25-13:10
7. 13:15-14:00
8. 14:05-14:50
9. 14:55-15:40
10. 15:45-16:30
11. 16:35-17:20
12. 17:25-18:10
Szkoła przedsiębiorczości

szkoła przedsiębiorczosci logo

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" nasz szkoła jest czwartą szkołą w Bielsku, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

więcej...

Pozytywnie o szkole...

Diagnoza potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego ZSEEiM Bielsko-Biała

pdf

Światłowody - unia

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Szczegółowe  informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://um.bielsko.pl/strona-2066-budowa_sieci_szerokopasmowej_dla_miasta.html

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Wspierają nas

Wspierają nasSzkoła otrzymała pracownie komputerowe w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa WZP.322-AW/80C/07/748
Umowa BA-WZP-AW-322-18/2005-WSCH/721
Umowa BA-WZP-AW-322-12B/05/1269
Umowa BA-WZP-AW-322-18/2005-WSCH/703

Więcej informacji: http://www.efs.gov.pl
Mam zawód - mam pracę

Strona projektu

Mam zawód - mam pracę

Losowe zdjęcie
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
miniaturka
Projekt Kapitał Ludzki - EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Zarząd Oświaty Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Okres realizacji projektu: 02.08.2010-31.08.2011. Wartość projektu: 1 959 735,00 PLN. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące poprawie ich wizerunku i dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 1235 uczniów i uczennic z 11 bielskich szkół zawodowych i technicznych. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe i matematyczne, zajęcia artystyczne i techniczne, spotkania z zakresu równości szans oraz kursy specjalistyczne (w tym m.in. barmański, kelnerski, operatora wózka jezdniowego, podstaw pilotażu szybowcowego, architektury i krajobrazu), po ukończeniu których uczniowie otrzymają stosowne zaświadczenia. Wszystkie zajęcia i kursy są bezpłatne.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU - KLIKNIJ ABY POBRAĆ PLIK PDF

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z dumą informujemy, że nasza szkoła została w tym roku włączona do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała środki finansowe w wysokości 15 000 złotych na zakup książek, które znajdują się w aktualnej ofercie księgarskiej, a tym samym wzbogacą zbiory naszej biblioteki szkolnej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa
w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Jednym z priorytetów Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Warto przeczytać:

https://www.wombb.edu.pl/?p=5524
https://www.bn.org.pl/o-nas/dla-mediow

Projekt

Owiedzin : 2 839 004
Gości online : 24
Zapytań : 34
Czas zapytań : 0,099s
Czas generowania 0,109s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU