Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Konkurs - Wyniki Szkolnego Konkursu na pracę pisemną "Mój pomysł na pierwszy biznes" pod patronatem Pani Małgorzaty Handzlik Poseł do Parlamentu Eurpejskiego

Wyniki Szkolnego Konkursu na pracę pisemną "Mój pomysł na pierwszy biznes"

pod patronatem Pani Małgorzaty Handzlik Poseł do Parlamentu Eurpejskiego

 

Na podstawie § 3 Regulaminu Szkolnego Konkursu "Mój pomysł na pierwszy biznes" komisja w składzie:

mgr Janusz Rodecki
przewodniczący komisji, Doradca klienta City  Handlowy
                      
mgr Elżbieta Pasierbek
członek komisji, doradca zawodowy, doktorantka IPiSS w Warszawie

mgr Barbara Biłeńki
członek komisji,  analityk kredytowy PKO BP SA   


Komisja na posiedzeniu w dniu 13.03.2013r. po ocenie prac przyznaje następujące lokaty:

I miejsce Paulina Targosz

klasa ITI1- nagroda sponsorowana przez Panią Europoseł Małgorzatę Handzlik Europejskiego – aparat fotograficzny

 

 II miejsce Kacper Mojeszczyk

klasa IV TF1- nagroda sponsorowana przez Szkołę Języka Empik School - kurs językowy

 

III miejsce Paweł Wylęgała

klasa I TF2 – nagroda sponsorowana   przez Szkołę Języka Empik School - kurs językowy
 

Bielsko-Biała,13.03.2013r. 

Owiedzin : 3 443 402
Gości online : 34
Zapytań : 11
Czas zapytań : 0.018s
Czas generowania 0.028s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU