Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Targi pracy 2016 - PROGRAM TARGÓW 2016r. - reportaż

X Targi Pracy i Szkoleń w Zespole Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych im Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.

23 marca br. już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych odbyły się kolejne Targi Pracy i Szkoleń. W ceremonii otwarcia uczestniczył Pan Aleksander Pietrzak główny specjalista MZO w Bielsku-Białej oraz dyrektor szkoły Pan Jacek Zieliński. Wyjątkowym gościem był wieloletni dyrektor ZSEEiM Pan Jan Dzida, który w trakcie swojego wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie i przypomniał historię powstania targów.   Organizatorem i animatorem targów jest Pani Elżbieta Pasierbek - doradca zawodowy prowadzący Szkolny Ośrodek Karier.

W tegorocznych targach udział swój zgłosiło 27 podmiotów: 3 instytucje rynku pracy, 18 firm o zasięgu międzynarodowym i lokalnym, 6 uczelni i instytucji szkoleniowych.

W części artystycznej Targów wystąpiła Szkolna Orkiestra im. L. Gembali Bielskiej Szkoły Rzemiosł wraz z zespołem wokalnym. Oprawę plastyczną X Targów uświetnił wernisaż prac plastycznych uczennic Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.

W Targach wzięło udział ponad 450 uczniów ZSEEiM oraz ponad 230 uczniów ze szkół zawodowych w Bielsku-Białej. Należą do nich uczniowie: Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkól Technicznych i Handlowych Zespołu Szkół Gastronomicznych, Bielskiej Szkoły Rzemiosł.

Elżbieta Pasierbek   

Owiedzin : 3 734 892
Gości online : 22
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU