Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZOK - Galerie 2014/2015 - Relację ze spotkania BELOS PLP z absolwentami gimnazjum

27 kwietnia br. odbyło się  w Szkolnym Ośrodku Karier spotkanie  firmy BELOS PLP z absolwentami szkół gimnazjalnych. 

W ramach Dni Otwartych w ZSEEiM gościliśmy absolwentów szkół gimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic.                                    

Zaproszenie do udziału w spotkaniu z absolwantami przyjął mistrz produkcji w firmie BELOS PLP  Pan Arkadiusz Dyniewicz. Spotkanie było dobrą okazją do porozmawiania o specyfice zawodu, zadaniach zawodowych i treści pracy w takich zawodach jak: technik elektryk i technik mechanik. BELOS PLP S.A. w Bielsku-Białej  jest największym polskim producentem sprzętu sieciowego dla linii WN, SN, NN i  inn. stacji elektroenergetycznych. Firma BELOS działa w branży od 1947 roku. Wysoką jakość produktów  potwierdzają liczne certyfikaty, oraz nagrody w konkursach np. Polska Nagroda Jakości 2006 oraz Puchar Ministra Gospodarki 2012.

 

Elżbieta Pasierbek
Doradca zawodowy
29.04.2015r.

 

Owiedzin : 3 684 589
Gości online : 38
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU