Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Szok - Targi pracy i szkoleń 2015 - Relacja z targów

1 kwietnia br. odbyła się IX edycja Targów Pracy i Szkoleń. Na Targach gościliśmy 27 podmiotów: WUP w Katowicach filia w Bielsku-Białej, PUP w Bielsku-Białej, firmy - głownie z branży motoryzacyjnej, agencje zatrudnienia, uczelnie, szkoły językowe, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe.

Podczas Targów, wyróżniona została firma Polmotors Sp. z o.o. za  partnerską współpracę w kształtowaniu zatrudnialności absolwentów szkoły. Honorowy dyplom uznania za wkład wniesiony w rozwój szkoły  odebrał prezes, właściciel  firmy Pan Andrzej Graboś.

W uroczystości uczestniczyli Jan Solich dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Aleksander Pietrzak główny specjalista MZO w Bielsku-Białej, Jacek Zieliński dyrektor szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniowie szkoły.

Spółka Polmotors działa w branży motoryzacyjnej w zakresie projektowania oraz wytwarzania struktur karoserii, zawieszenia i podzespołów systemów wewnętrznych. Jest dostawcą pierwszego rzędu dla podzespołów do największych producentów pojazdów - koncernów motoryzacyjnych na czterech kontynentach.

Ceremonię otwarcia IX Targów uświetnił swoim występem chór AVE SOL występujący już od 35 lat pod kierunkiem dr Leszka Polaka.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z IX Targów w ZSEEiM.

Autorem zdjęć jest Zuzanna Sosna uczennica trzeciej klasy TI.

 

Elżbieta Pasierbek

Doradca zawodowy ZSEEiM

Szkolny Ośrodek Karier

 

Owiedzin : 3 443 332
Gości online : 21
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.013s
Czas generowania 0.021s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU