Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZKOK - Konkurs - Mój Pomysł na pierwszy biznes 2014 - wyniki konkursu

Wyniki VIII edycji Szkolnego Konkursu

na pracę pisemną

,,Mój pomysł na pierwszy biznes ’’.

pod patronatem Pani Małgorzaty Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie § 3 Regulaminu Szkolnego Konkursu  ,,Mój pomysł na pierwszy biznes ’’  komisja w składzie:

mgr Janusz Rodecki przewodniczący komisji,                        

mgr Barbara Biłeńki członek komisji,  

mgr Elżbieta Pasierbek członek komisji,
 

Komisja na posiedzeniu w dniu 21.03.2014r. po ocenie prac przyznaje następujące lokaty:

I miejsce i nagrodę ,,aparat fotograficzny” otrzymuje Justyna Kocurek z klasy 2TI1      

II miejsce i nagrodę ,,3-miesieczy kurs angielskiego’’ otrzymuje Barbara Trębla z klasy 2TI1

III miejsce i nagrodę ,,słuchawki” otrzymuje Adrian Mucha z klasy 2TI1                

 

Bielsko-Biała, 21.03.2014r. 

Owiedzin : 3 734 818
Gości online : 24
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU