Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZKOK - Konkurs - Konkurs 2012/2013 : wyniki konkursu

Wyniki Szkolnego Konkursu na pracę pisemną

,,Mój pomysł na pierwszy biznes ’’.

pod patronatem Pani Małgorzaty Handzlik

Poseł do Parlamentu Eurpejskiego

Na podstawie § 3 Regulaminu Szkolnego Konkursu ,,Mój pomysł na pierwszy biznes’’ komisja w składzie:

mgr Janusz Rodecki  - przewodniczący komisji, Doradca klienta City  Handlowy

mgr Elżbieta Pasierbek   – członek komisji, doradca zawodowy

mgr Barbara Biłeńki - członek komisji, emerytowany analityk  kredytowy PKO BP SA   

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 13.03.2013r. po ocenie prac przyznaje następujące lokaty :

I miejsce

Paulina Targosz -  klasa ITI1- nagroda

sponsorowana przez

P. Małgorzatę Handzlik poseł do Parlamentu

Europejskiego – aparat fotograficzny

 

II miejsce

Kacper Mojeszczyk – klasa IV TF1- nagroda

sponsorowana   przez szkołę języka empik school

kurs językowy

 

III miejsce

Paweł Wylęgała – klasa I TF2 – nagroda

sponsorowana przez szkołę języka empik school

kurs językowy

 

Bielsko-Biała,13.03.2013r. 

Owiedzin : 3 684 519
Gości online : 24
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU