Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
SZKOK - Konkurs - Konkurs 2010

Bruksela

W zeszłym roku w naszej szkole odbył się konkurs na „Mój najlepszy biznesplan”. Jako laureatka konkursu otrzymałam dyplom oraz zaproszenie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli pod patronatem poseł Małgorzaty Handzlik. Konkurs został zorganizowany przez profesor E. Pasierbek. Wycieczka odbyła się tego roku, od 13 – 17 marca 2011r.

Wyjazd został zorganizowany w Bielsku – Białej wraz z przewodnikiem. Po drodze do Brukseli zobaczyliśmy Kolonie. Główną atrakcją w tym państwie była stara Katedra świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny. Po dotarciu do Belgii, została zorganizowana pierwsza kolacja z panią poseł.

W drugim dniu odbyliśmy zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, rynku, kościołów znajdujących się w Brukseli. Dzień ukończyliśmy drugą kolacją z poseł M. Handzlik.

W ostatnim dniu zwiedziliśmy miasto pod nazwą Brugia. Jest to malownicze miasteczko w północno – zachodniej Belgii, przypominające trochę styl wenecki.

Po obejrzeniu np. dzielnic Markt i Burg, katedra Św. Salwatora mieliśmy czas na kupowanie pamiątek czy wykonanie fotografii. Pogoda i atmosfera sprzyjała przez cały wyjazd. Po zrealizowaniu całego planu wróciliśmy do kraju.

Podróż była długo i męcząca, ale byłam bardzo zadowolona. Zobaczyłam kawałeczek  Europy i dogłębnie go podziwiałam.

Poznałam ciekawych ludzi (większość w moim wieku), nawiązałam nowe znajomości.

Uważam, że warto brać udział w konkursach, olimpiadach itp. Gdyż nagrodami są czasami wycieczki do innych państw, w których możemy nigdy nie być.

 

Katarzyna Jabłońska     

IIILP1                

Owiedzin : 3 443 255
Gości online : 13
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.015s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU