Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Mam zawód - mam pracę - strona główna

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

a) aktywnego uczestnictwa w Projekcie;

b) udziału w grupowym doradztwie zawodowym;

 

a w przypadku zakwalifikowania do II etapu Projektu również do:

 

c) udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym;

d) udziału w minimum jednej formie wsparcia dostępnej w ramach pakietu wsparcia;

e) udziału w jednej wizycie studyjnej u pracodawcy;

f) korzystania z platformy e-learningowej, w szczególności z uwzględnieniem propozycji konsultanta zawodowego wskazanych w IPRZ;

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

·         zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;

·         zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;

·         kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISCO, AUTOCAD, CNC, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;

·         staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, mechanicznej, elektronicznej, elektrycznej

·         Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców:

- GENERAL MOTORS POLSKA,

- POLMOTORS,

- NEMAK,

- EATON,

- FIAT AUTO POLAND,

- ZAMEL,

- CET,

- PHILIPS,

·         Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. 
Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

a) aktywnego uczestnictwa w Projekcie;

b) udziału w grupowym doradztwie zawodowym;

 

a w przypadku zakwalifikowania do II etapu Projektu również do:

 

c) udziału w indywidualnym doradztwie zawodowym;

d) udziału w minimum jednej formie wsparcia dostępnej w ramach pakietu wsparcia;

e) udziału w jednej wizycie studyjnej u pracodawcy;

f) korzystania z platformy e-learningowej, w szczególności z uwzględnieniem propozycji konsultanta zawodowego wskazanych w IPRZ;

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

·         zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;

·         zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;

·         kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISCO, AUTOCAD, CNC, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;

·         staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, mechanicznej, elektronicznej, elektrycznej

·         Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców:

- GENERAL MOTORS POLSKA,

- POLMOTORS,

- NEMAK,

- EATON,

- FIAT AUTO POLAND,

- ZAMEL,

- CET,

- PHILIPS,

·         Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. 
Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.


Harmonogram zajęć z doradztwa indywidualnego przedstawiono poniżej

Pliki do pobrania
TypNazwa / opisRozmiarPobierz
22.90 KB
Pobierz
Owiedzin : 3 734 840
Gości online : 24
Zapytań : 9
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU