Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Znaczący sukces uczniów ZSEEiM - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Data: 27.02.2023 12:18:00 Autor:KM

Sezon najważniejszych olimpiad zawodowych  dobiega powoli do końca.

Jako pierwsza zakończyła się olimpiada OOWEE.

W dniach 23 - 24 lutego 2023  w Jarosławiu odbył się finałowy etap 46  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

 

Do etapu finałowego (najlepszej 16 w danym zawodzie ) awansowało aż 7 uczniów Mechanika :

 • Dawid Jarczok  z klasy 4TR2g,
 • Jan Orzechowski  z klasy 4TR2g,
 • Xavier Rajda  z klasy 4THg,
 • Szymon Leśniak  z klasy 3H,
 • Jakub Gawęda  z klasy 3TI1,
 • Wiktor Gwoździewicz  z klasy 3TR1,
 • Jakub Marszałek  z klasy 3TR1

 

Kolejny znaczący sukces uczniów ZSEEiM .

Wyniki finału :

 • Dawid Jarczok  z klasy 4TR2g - 4 miejsce w grupie mechatroniki (tytuł laureata olimpiady)
 • Szymon Leśniak  z klasy 3H  - 4 miejsce w grupie elektroniki (tytuł laureata olimpiady)
 • Jakub Gawęda  z klasy 3TI1  - 6 miejsce w grupie informatyki (tytuł laureata olimpiady)
 • Jan Orzechowski  z klasy 4TR2g – 7  miejsce w grupie automatyki (tytuł finalisty olimpiady)
 • Xavier Rajda  z klasy 4THg - 9 miejsce w grupie elektroniki (tytuł finalisty olimpiady)

 

 

 Opiekun olimpiady to: 

 mgr inż. Tomasz Olszewski

 

Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

 • zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 • nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady
 • wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

 

Informacja dla nauczycieli:

Od września startują kolejne eliminacje do 47 edycji olimpiady. Można zachęcać uczniów do  startu w  grupach Elektrotechniki, Elektroniki, Mechatroniki, Automatyki i Informatyki.

Opiekunowie poszczególnych grup to :

 • mgr inż. Radosław Surówka – grupa elektrotechniki
 • mgr inż. Tomasz Olszewski – grupa automatyki i mechatroniki , elektroniki medycznej
 • mgr inż. Roman Sikora oraz mgr inż. Tomasz Skokan – grupa elektroniki
 • mgr inż. Przemysław Stefko  - grupa informatyki

 

Nauczyciele, którzy wspomagali opiekunów  w trakcie  przygotowania uczniów do etapu praktycznego olimpiady to : 

mgr inż. Jan Konior , mgr inż. Bernard Ludwig, mgr inż. Marcin Wygaś .


Powrót
Owiedzin : 3 734 945
Gości online : 12
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU