Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Złaz Turystyczny WIOSNA 2022
Data: 25.05.2022 07:49:00 Autor:KM

 

W sobotę 21 maja odbył się 58 Złaz Turystyczny "WIOSNA 2022" z metą w schronisku PTTK na Przysłopie, organizowanym przez Oddział PTTK "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej.

Można było wybrać jedną z trzech tras. Młodzież naszego koła SKKT-PTTK "MECHANIK" wraz z opiekunem Tomaszem Ludwigiem zdecydowała się na trasę nr 2 szlakiem niebieskim: Koniaków Koczi Zamek - Tyniok - Gańczorka - schronisko na Przysłopie.

Na mecie uczestnicy otrzymali pamiątkową plakietkę oraz ciepły posiłek.
Odbył się także konkurs wiedzy turystycznej, w którym zdobyliśmy:
- 3 miejsce Adam Zdrojewski,
- 4 miejsce Jakub Drąg.
W konkursie rzutu lotkami do celu zajęliśmy następujące miejsca:
- 2 miejsce Bruno Wesołowski,
- 4 miejsce Wiktor Broniewski
- 5 miejsce Adam Zdrojewski.

W ogólnej klasyfikacji nasze koło SKKT-PTTK "MECHANIK" zajęło 1 miejsce, za co zostaliśmy nagrodzeni pucharem.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród wszystkie drużyny wróciły szlakiem do Wisły Czarne, a stamtąd autokarem to Bielska-Białej.

Gratulacje dla koła SKKT-PTTK "MECHANIK"!

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 888
Gości online : 23
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU