Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Data: 11.09.2023 08:59:00 Autor:KM


 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 29.IX.2023r. godz. 16.00 – aula

 

12.IX.2023r.  – wtorek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TR1– technik mechatronik

mgr Grażyna Żyrek

2.

I TR2 – technik mechatronik

mgr Grażyna Wątroba

3.

I TI2– technik informatyk

mgr Małgorzata Karpicka-Potępa

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

4.

I TI1 – technik informatyk

mgr Marcin Wygaś

5.

I TH – technik elektronik

mgr inż.Roman Sikora

6.

I TI3 –technik informatyk

mgr Halina Jagiełło

 

 

13.IX.2023r.- środa

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

7.

I TP1 – technik programista

mgr inż.Marcin Filipiak

8.

I TP2 – technik programista

mgr Kinga Kastelik-Ginda

9.

I TE – technik elektryk

mgr Renata Pagieła

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

10.

I TF – technik mechanik

mgr inż.Arkadiusz Krzempek

12.

I ZE - elektryk

mgr Tomasz Szary

 

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TF

mgr inż.Arkadiusz Krzempek

114

2.

I TH

mgr inż.Roman Sikora

218

3.

I TE

mgr Renata Pagieła

110

4.

I TI1

mgr Marcin Wygaś

117

5.

I TI2

mgr Małgorzata Karpicka-Potępa

118

6.

I TI3

mgr Halina Jagiełło

105

7.

I TP1

mgr inż.Marcin Filipiak

106

8.

I TP2

mgr Kinga Kastelik-Ginda

119

9.

I TR1

mgr Grażyna Żyrek

107

10.

I TR2

mgr Grażyna Wątroba

110

11.

I ZE

mgr Tomasz Szary

104

 

Powrót
Owiedzin : 3 734 875
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU