Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Data: 01.09.2022 18:21:00 Autor:KM

7.IX.2022r.  – środa

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TR1– technik mechatronik

mgr K.Leśniewski

2.

I TR2 – technik mechatronik

mgr M.Kowalska

3.

I TH– technik elektronik

mgr F.Bojarska-Cieniuch

 

 

godz.17.00 – aula

 

Lp

Klasa

Wychowawca

4.

I TI1 – technik informatyk

mgr inż.D.Walaszek

5.

I TI2 – technik informatyk

mgr inż.P.Stefko

6.

I TI3 –technik informatyk

mgr D.Ponc

 

 

8.IX.2022r.- czwartek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

7.

I TP – technik programista

mgr inż.M.Rypień

8.

I TI4 – technik informatyk

mgr Z.Hojnacka

9.

I TE – technik elektryk

mgr E.Kalita

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

10.

I TF1 – technik mechanik

mgr P.Sporek

11.

I TF2 – technik mechanik

mgr A.Jarosz

12.

I ZE - elektryk

mgr M.Mandrak

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TF1

mgr P.Sporek

119

2.

I TF2

mgr A.Jarosz

121

3.

I TH

mgr F.Bojarska-Cieniuch

105

4.

I TE

mgr E.Kalita

110

5.

I TI1

mgr inż.D.Walaszek

114

6.

I TI2

mgr inż.P.Stefko

118

7.

I TI3

mgr D.Ponc

104

8.

I TI4

mgr Z.Hojnacka

122

9.

I TP

mgr inż.M.Rypień

114

10.

I TR1

mgr K.Leśniewski

109

11.

I TR2

mgr M.Kowalska

110

12.

I ZE

mgr M.Mandrak

104

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 21.IX.2022r. godz. 16.00 - aula

 


Powrót
Owiedzin : 3 443 457
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU