Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Data: 05.09.2020 10:05:00 Autor:KM

 

9.IX.2020r. - środa

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TF

mgr inż.P.Kamiński

2.

I TH

mgr inż.T.Skokan

 

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

3.

I TI1

mgr E.Fibinger

4.

I TI2

mgr E.Filapek

 

 

10.IX.2020r. - czwartek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TI3

mgr J.Sikora

2.

I TP

mgr K.Michniowski

 

godz. 17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

3.

I TR1

mgr inż.T.Olszewski

4.

I TR2

p. A.Olearczyk

 

 

11.IX.2020r. - piątek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TE

mgr B.Mamica

2.

I ZE

mgr T.Szary

 

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.
 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TF

mgr inż.P.Kamiński

16

2.

I TH

mgr inż.T.Skokan

114

3.

I TI1

mgr E.Fibinger

110

4

I TI2

mgr E.Filapek

117

5.

I TI3

mgr J.Sikora

109

6.

I TP

mgr K.Michniowski

114

7.

I TR1

mgr inż.T.Olszewski

205

8.

I TR2

p. A.Olearczyk

106

9.

I TE

mgr B.Mamica

123

10.

I ZE

mgr T.Szary

16

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 24.IX.2020r. godz. 17.00 - aula


Powrót
Owiedzin : 2 839 031
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU