Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH
Data: 11.09.2023 09:06:00 Autor:KM

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 29.IX.2023r.        godz. 16.00 – aula

 

19.IX.2023r.  – wtorek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

V TFp– technik mechanik

mgr A.Kulawska

2.

V THp – technik elektronik

mgr A.Różańska

3.

V TEp -  technik elektryk

mgr T.Ludwig

4.

V TR1p – technik mechatronik

mgr K.Bylica

 

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

5.

V TI1p – technik informatyk

mgr inż.Z.Lisiecka

6.

V TI2p – technik informatyk

dr T.Kopczyński

7.

V TI3p –technik informatyk

mgr A.Wizner

8.

V TR2p – technik mechatronik

mgr M.Lasek

 

 

Uwaga!

Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

V TFp

mgr A.Kulawska

114

2.

V THp

mgr A.Różańska

109

3.

V TEp

mgr T.Ludwig

118

4.

V TR1p

mgr K.Bylica

7

5.

V TI1p

mgr inż.Z.Lisiecka

110

6.

V TI2p

dr T.Kopczyński

105

7.

V TI3p

mgr A.Wizner

106

8.

V TR2p

mgr M.Lasek

16a

 

Powrót
Owiedzin : 3 635 776
Gości online : 44
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.006s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU