Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zakończenie olimpiady OOWEE
Data: 26.04.2022 18:32:00 Autor:KM

 

Sezon najważniejszych olimpiad zawodowych dobiega powoli do końca. Jako pierwsza zakończyła się olimpiada OOWEE.

W dniu 25 lutego 2022 odbył się finałowy etap 44 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

 

Etap pisemny olimpiady odbył się 4 lutego 2022 w Krakowie. 

Finał rozegrano 25 lutego 2022  online - taka matura ustna w otoczeniu kamer .

 

Kolejny sukces uczniów ZSEEiM.

 

Wyniki:

 • Dawid Jarczok  z klasy 3TR2g - 5 miejsce w grupie mechatroniki (tytuł laureata olimpiady)
 • Mateusz Szwedka z klasy 4TH - 10 miejsce w grupie elektroniki (tytuł finalisty olimpiady)

 

  Opiekun olimpiady to: 

 •  mgr inż. Tomasz Olszewski

  

Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

 1. zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
 2. wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

 

Informacja dla nauczycieli:

Od września startują kolejne eliminacje do 46 edycji olimpiady. Można zachęcać uczniów do  startu w  grupach Elektrotechniki, Elektroniki, Mechatroniki, Automatyki i Informatyki.

 

Opiekunowie poszczególnych grup to :

 • mgr inż. Radosław Surówka – grupa elektrotechniki
 • mgr inż. Tomasz Olszewski – grupa automatyki i mechatroniki
 • mgr inż. Roman Sikora oraz mgr inż. Tomasz Skokan – grupa elektroniki
 • mgr inż. Krzysztof Michniowski  - grupa informatyki

 

Organizacja i opieka podczas finału olimpiady ( w trakcie trwania ferii):

 • mgr inż. Jakub Rudolf
 • mgr inż. Tomasz Olszewski


Powrót
Owiedzin : 3 340 925
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU