Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
XII EDYCJA KONFERENCJI "INŻYNIER XXI WIEKU"
Data: 13.12.2022 09:22:00 Autor:KM

W dniu 09.12.2022 odbyła się międzynarodowa konferencja „Inżynier XXI wieku” organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Konferencja ma na celu promocję osiągnięć naukowych uczniów szkół średnich, studentów oraz doktorantów.

 

Podczas prezentacji prac nie zabrakło przedstawiciela Naszej Szkoły, którą reprezentował Bartłomiej Stefko. Przedstawił on swój pomysł na inteligentny dom „SMART HOME ZERO ENERGY” dzięki któremu użytkownik domu otrzyma zdalnie informację o wykryciu tlenku węgla w pomieszczeniu, oraz wdrożeniu wentylacji pomieszczenia.

 

 

 

Za swój innowacyjny pomysł uczeń uzyskał możliwość opublikowania artykułu naukowego w prestiżowej monografii pokonferencyjnej. Dzięki której w przyszłości na uczelni wyższej otrzyma stypendium naukowe dla wybitnych studentów.

 

Bartłomiejowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Opiekę merytoryczną nad uczniem pełnili:

dr inż. Piotr Kamiński

mgr inż. Przemysław Stefko

mgr inż. Tomasz Skokan


Powrót
Owiedzin : 3 443 440
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU