Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
X edycja ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym
Data: 14.03.2022 15:08:00 Autor:KM

W niedzielę  6.03 2022 r. w Wapiennicy uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w kolejnej, tym razem X edycji ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym. Uczestnicy  trzech ostatnich edycji mogli skompletować specjalnie zaprojektowany jubileuszowy medal składający się z trzech części./ fotorelacja poniżej/

Była to pierwsza edycja tego biegu w Bielsku-Białej, w ubiegłych  latach  braliśmy udział w biegu organizowanym w w Czechowicach -Dziedzicach.

Zbigniew Herbert w jednym z wywiadów powiedział: „Wydaje mi się, że podejmuje się walkę nie dla wygranej, bo to by było zbyt łatwe, i nie dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za które można umrzeć […]. Musi być element walki i musi być założona w tej walce także przegrana, ale w imię wartości, które będą dalej żyły”…

Jakże aktualnie brzmią te słowa w odniesieniu do obecnej wojny na Ukrainie, z którą w tegorocznym biegu solidaryzowaliśmy się wspierając ich walkę o niepodległość.

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963.

Tradycyjnie  bieg na 1963 metry odwołuje się do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano na nich ponad  ponad 4 tysiące wyroków śmierci. Pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, byli  mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej.

 

ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy

został na zawsze w dobrym śniegu

żółtawy mocz i ten trop wilcz

 

Dziś określani są Żołnierzami Wyklętymi lub Żołnierzami Niezłomnymi. W 1945 roku reprezentowali rozmaite formacje, różnili się stopniami wojskowymi, działali na różnych obszarach kraju, ale łączyło ich jedno: niezgoda na sowietyzację Polski i podporządkowanie jej ZSRR, niezgoda na represje NKWD. Po zakończeniu wojny postanowili nie składać broni i chroniąc się w lasach dalej prowadzili walkę.

już nie zostanie agronomem

,,Ciemny” a ,,Świt” – księgowym

“Marusia” – matką ,,Grom” – poetą

posiwia śnieg ich młode głowy

 

nie opłakała ich Elektra

nie pogrzebała Antygona

i będą tak przez całą wieczność

w głębokim śniegu wiecznie konać

 Z. Herbert

  

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy i dziękujemy.

 


Powrót
Owiedzin : 3 527 692
Gości online : 8
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU