Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wystawa IPN-u „STAN WOJENNY 1981-83”
Data: 21.10.2021 12:28:00 Autor:KM

 

Na początku grudnia będziemy obchodzić 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Był to czas kiedy ważyły się losy wielu osób i ich rodzin.

W nocy z 12 / 13 grudnia 1981 r. wyłączono telefony, a na ulicach pojawiły się wozy opancerzone i czołgi, obowiązywała godzina policyjna. Premier rządu, a zarazem pierwszy sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski w przemówieniu powtarzanym przez cały dzień w radiu i w telewizji ogłosił przejęcie władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

Większość działaczy związku zawodowego Solidarność zatrzymano. W miejscach odosobnienia internowano wówczas ponad 10 000 osób. W Bielsku-Białej zatrzymano i internowano w czasie stanu wojennego ponad 230 osób.

Chcąc zachować pamięć o tych wydarzeniach zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do rozmów na temat stanu wojennego z dziadkami, najbliższą rodzina, sąsiadami i znajomymi oraz nauczycielami. Świadkami tamtych wydarzeń. To najlepsze i najciekawsze lekcje historii.

Porozmawiajcie a następnie zaprezentujcie efekty waszych wspólnych rozmów i spotkań w formie plastycznego biogramu lub w krótkiej formie literackiej.

W ramach projektu Pamięć 81 w którym uczestniczy nasza szkoła uczniowie mogą wziąć udział w konkursach:

1. Konkurs plastyczno-literacki polega na utworzeniu karty do albumu, biogramu osoby związanej z przeżyciami, uczestnictwem, lub aktywnym zaangażowaniem w wydarzenia czasu stanu wojennego. Praca wykonana na formacie a-4 ma zawierać część graficzną i opisową.

2. Konkurs Literacki to upamiętnienia osób i historii, wspomnień , faktów i wydarzeń jakie zapadły w pamięci waszych najbliższych,sąsiadów lub znajomych w krótkiej formie literackiej w postaci kartki z pamiętnika , wspomnienia lub wywiadu.

Szczegółowe informacje u pani Grażyny Wątroba sala nr 4, pani Kingi Kastelik - Ginda w sali 24 , a także na stronie internetowej http://pamiec81.pl/

 

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia autorstwa pana profesora P. Sporka

Grażyna Watroba

 


Powrót
Owiedzin : 3 443 222
Gości online : 26
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU