Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki szkolnego konkursu „Mechanik” czyta – również w czasie pandemii!
Data: 22.11.2021 14:08:00 Autor:KM

 

 

Konkurs „Mechanik czyta – również w czasie pandemii!” rozstrzygnięty!

Z radością i dumą pragniemy poinformować, że kolejny konkurs na plakat promujący czytelnictwo wśród młodzieży, zatytułowany „Mechanik czyta – również w czasie pandemii!”, a zorganizowany przez bibliotekę szkolną, został rozstrzygnięty.

          Przypominamy, że była to konkurencja dla uczniów klas pierwszych.
 Jej celem było stworzenie dowolną techniką plastyczną plakatu, który miałby zachęcać do czytania książek lub przestawiać wizerunek ulubionej książki. Organizatorki miały nadzieję, że tytuł konkursu – w tym roku nawiązujący do niełatwej rzeczywistości pandemicznej, w której przyszło nam żyć - pokaże, iż książka to antidotum na trudne chwile. Okazało się, że na  wyobraźnię i kreatywność uczniów naszej szkoły zawsze można liczyć J

           W konkursie wzięło udział 56 osób, co oczywiście zaowocowało wieloma plakatami. I tak odpowiednio z klasy 1 TI 1 wpłynęło 12 prac, 1TI2 – 5, 1TH – 6 plakatów, klasa 1 TE złożyła do konkursu 4 prace, 1 TF jedną, 1 TR1 – dziewięć, 1TR2 – trzy, a zdecydowaną liderką okazała się klasa 1 TP, która oddała do konkursu 16 plakatów.

          19 listopada, po zgodnych obradach, jury konkursu w składzie: Urszula Jeleń – Marek (naucz.bibliotekarz), Agnieszka Marchewka (naucz.plastyki) oraz Agnieszka Mędrzak – Sikora (naucz.bibliotekarz) podjęło następujące decyzje:

 

I nagroda -  Kamila Zaręba z klasy 1 TP

II nagroda ex aequo – Bruno Chwastek z klasy 1 TI 2

oraz Adam Smela z klasy 1 TR 2

III nagroda – Julian Broniewski z klasy 1 TP

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Laura Hankus – Nowakowska z klasy 1 TP

Tomasz Malchar z klasy 1 TI 1

Kamil Kurek  z klasy 1 TI 2

 

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym gratulujemy przede wszystkim wspaniałej wyobraźni, świetnych pomysłów oraz odwagi w zaprezentowaniu swoich talentów.

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie i mamy nadzieję, że wkrótce doczekamy czasu, gdy będziemy mogły obdarować nagrodzonych i wyróżnionych dyplomami oraz upominkami.

 

Galeria prac konkursowych :

view.genial.ly/619bcac3a8fae40e0853dcca/social-horizontal-post-galeria-prac-konkursowych

 


Powrót
Owiedzin : 3 294 968
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU