Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki konkursu recytatorskiego poezji Wisławy Szymborskiej "Niektórzy lubią poezję"
Data: 30.03.2023 14:11:00 Autor:KM

W dniu 17 marca bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX konkursie recytatorskim poezji Wisławy Szymborskiej ,,Niektórzy lubią poezję”. Organizatorem konkursu, jak co roku, był Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Młodzi ludzie z mechanika zdobyli dyplomy i wyróżnienia  w dwóch kategoriach. Szczególne słowa uznania należą się Karolowi Tedzie (2TR1) za zajęcie drugiego miejsca w kategorii poezji śpiewanej oraz Wiktorii Grygierzec (2TR1) za zajęcie trzeciego miejsca w tej samej kategorii. Natomiast wyróżnienie za recytację wiersza otrzymała Klaudia Papla z klasy 4Ti1g. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy odwagi, osobowości scenicznej oraz niezwykłej wrażliwości, bez której występ na estradzie byłby po prostu niemożliwy. Warto nadmienić, że w tym roku, w przerwie konkursu, pojawił się również gość specjalny, a był nim Łukasz Jarosz – poeta, muzyk, nauczyciel języka polskiego, laureat nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz wielu innych. Młodzież miała okazję zadawać pytania w trakcie spotkania autorskiego, a najciekawsze z nich zostały nagrodzone tomikami poezji. 

Opiekun grupy: mgr  Ewelina Filapek

 


Powrót
Owiedzin : 3 756 300
Gości online : 15
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU