Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki konkursu na plakat promujący czytelnictwo „Mechanik czyta!”
Data: 14.06.2023 12:45:00 Autor:KM

 

Konkurs plastyczno-czytelniczy dla klas pierwszych „Mechanik czyta!” powoli staje się w naszej szkole tradycją, co bardzo cieszy. Tegoroczny odbył się po raz trzeci, a jak zawsze zorganizowała go biblioteka szkolna wraz z nauczycielką plastyki, Panią Agnieszką Marchewką.

Zadaniem konkursowym było stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat mógł zawierać hasło reklamowe, promujące czytelnictwo lub być ilustracją ulubionej książki uczestnika konkursu.

W tegorocznej edycji wzięło udział 32 uczniów. Plakaty, które zostały dostarczone na konkurs, zachwycały pomysłowością, starannością wykonania i umiejętnościami wykreowania tego, co autorzy chcieli przekazać innym.

Podczas obrad jury konkursu w składzie: Urszula Jeleń-Marek (naucz.bibliotekarka), Agnieszka Marchewka (naucz.plastyki), Agnieszka Mędrzak-Sikora i Karina Szczepańska (nauczycielki bibliotekarki) podjęło następujące decyzje co do podziału nagród i wyróżnień:

 

Link do prezentacji konkursu:

https://view.genial.ly/6488669923d51a001ae72948/interactive-content-days-of-the-week-kit

 

I miejsce – Dawid Bogacz, 1 TE

I miejsce ex aequo – Szymon Drygowski, 1 TI2

II miejsce – Jakub Krysta, 1 TE

III miejsce – Maksymilian Solich , 1 TI2

 

Wyróżnienia:

Szymon Piątek, 1 TH

Maksymilian Jaskuła, 1 TI3

 

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym gratulujemy przede wszystkim wspaniałej wyobraźni, świetnych pomysłów oraz odwagi w zaprezentowaniu swoich talentów.


Powrót
Owiedzin : 3 756 266
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU