Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
WYCIECZKA NA KOZIĄ GÓRĘ Z SKKT-PTTK "MECHANIK" - 7 października 2023 r.
Data: 16.10.2023 22:22:00 Autor:KM

W sobotę 7 października 2023 r. po zajęciach szkolnych odbyła się wycieczka ze szkolnego koła turystycznego na Kozią Górę.

Trasa na szczyt wiodła z bielskich Błoni szlakiem zielonym wzdłuż dawnych torów saneczkowych. Obecnie są one trochę odnowione. Dolny, letni tor, ma nową nawierzchnię, a górny, zimowy, odrestaurowane mury. Oba przypominają o latach swojej świetności.
Pod szczytem ostała się kamienna pochylnia startu toru zimowego.
Obok jest schronisko "Stefanka", noszące nazwę na cześć byłego burmistrza Bielska, Karla Steffana. Powyżej schroniska znajduje się szczyt Koziej Góry z wiatą, odtworzoną historycznie na wzór tej sprzed laty.
Przy schronisku młodzież "Mechanika" bądź "Slowaka", jak to ostatnio zwykło się o niej mówić, miała czas na odpoczynek i posilenie się.
W drodze powrotnej, zaraz poniżej szczytu, podziwialiśmy piękny widok na stolicę Podbeskidzia.

Zachęcamy nowych członków do wstąpienia koła PTTK i zapraszamy na kolejne wycieczki.

Opiekun koła SKKT-PTTK "MECHANIK"
Tomasz Ludwig

 


Powrót
Owiedzin : 3 635 802
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU