Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA Z SKKT-PTTK "MECHANIK"
Data: 07.12.2023 13:03:00 Autor:KM

6 grudnia z okazji mikołajek odbyła się wycieczka dla członków koła turystycznego SKKT-PTTK "MECHANIK".

Planowane było wyjście na Szyndzielnię, ale aura, dość mocno zimowa, zweryfikowała plany.
Młodzież, zaopatrzona w ślizgi i "jabłuszka", przeszła czerwonym szlakiem na Dębowiec, by tam miło spędzić czas, zjeżdżając się na okolicznej górze.
Wychodzenie pod górę po każdym zjeździe dało się uczniom we znaki, więc kolejną zabawą byla bitwa na śnieżki. Dwa obozy zbudowały swoje warownie i walczyły przeciwko sobie.
Oczywiście młodzież trochę przemokła i wymarzła, więc poszła do schroniska. Niestety kuchnia jest w remoncie, więc można było liczyć tylko na herbatę lub gorącą czekolade. Najważniejsze, że można było ogrzać się przy kominku.
Po wyjściu ze schroniska czekał nas zjazd wzdłuż wyciagu do samego dołu.
Zabawa była przednia.
Na wyciagu akurat odbywało się szkolenie ściągania ludzi w razie awarii, więc można było poznać pracę ratowników.
Mikołajki zatem były pełne wrażeń, więc można uznać je za udane!

Opiekun koła SKKT-PTTK "MECHANIK"
Tomasz Ludwig

 


Powrót
Owiedzin : 3 734 884
Gości online : 23
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU