Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wybrano Patrona Szkolnego Koła PTT „Górski Azymut” w ZSEEiM
Data: 20.02.2024 08:48:00 Autor:KM

 

Wybrano Patrona Szkolnego Koła PTT „Górski Azymut” w ZSEEiM

 

 

Szkolne Koło PTT „Górski Azymut” w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechaniczznych w Bielsku-Białej w sposób szczeególny uczciło 44 rocznicę pierwszego w histtorii zimowego wejścia na Mont Everest, jak i pierwszego w ogóle zdobycia ośmiotyssięcznika zimą wybierając na swojego patrona „Pioniera zimowego himalaizmu” - Andrzeja Zawadę. 

17 lutego 1980 roku Polacy otworzyli nowy rozdział w hisstorii światowego himalaizmu. W wyprawie Polish National Everest Expedition pood kierownictwem Andrzeja Zawady wzięli udział: Kazimierz W. Olech, Zyga Heinriich, Jan Holnicki-Szulc, Ryszard Szafirski, Marian Piekutowski, Ryszard Dmoch, Janusz Mączka, Ryszard Gajewski, Aleksannder Lwow, Maciej Pawlikowski, Janusz Mączka, Robert Janik, Krzysztof Cielecki, Walenty Fiut, Leszek Cichy, Krzysztoof Wielicki, Józef Bakalarski, Stanisław Jaworski i Bogdan Jankowski.

To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu – (po wejściu Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego na wierzchołek Everestu)” – podsumował Andrzej Zawada.

Andrzej Zawada - (ur. 16.VII.1928r. w Olsztynie, zm. 21.VIII. 20000r. w Warszawie) – polski himalaista, z wykształcenia inżynier sejsmolog, pionier himalaizmu zimoweggo, autor filmów i fotografii z wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistyycznych (m.in. Ostatni atak na Kunyang Chhish, 1973). Honorowy członek: bryttyjskiego Alpine Club, francuskiego Grooupe de Haute Montagne oraz The Exploreers Club.

 

Życiorys

Urodził się w Olsztynie, w Studiował fizykę i geofizykę we i w Warszawie. W 1959 kierował pierwszym przejściem zimowym całej 1965 dokonał drugiego przejścia drogi Bonattiego i Gobbiego na Wielkim Filarze Narożnym Blanc. Był organizatorem i kierownikiem licznych wypraw wyso m.in. w 1971 dokonał pierwszego wejścia na Kunyang Chhish (7852 m wejścia wraz z Tadeuszem Piotrowskim (7485 m n.p.m.) w Hindukuszu

W grudniu 1974 jako pierwszy człowiek na świecie, wraz z Heinrichem przekroczył zimą na stokach Lhotse barierę 8000 metrów - do wierzchołka zabrakło 250 metrów. Wybrano Patrona Szkolnego Koła PTT „Górski Azymut” w ZSEEiM Szkolne Koło PTT „Górski Azymut” w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej w sposób szczególny uczciło rocznicę pierwszego w historii zimowego wejścia na Mont Everest, jak i pierwszego w ogóle zdobycia ośmiotysięcznika zimą wybierając na swojego patrona Andrzeja Zawadę.

17 lutego 1980 roku Polacy otworzyli nowy rozdział w historii światowego himalaizmu. W wyprawie Polish National Everest Expedition pod kierownictwem wzięli udział: Kazimierz W. Olech, Zyga Heinrich, Jan Holnicki , Ryszard Szafirski, Marian Piekutowski, Ryszard Dmoch, Janusz Mączka, Ryszard Gajewski, Aleksander Lwow, Maciej Pawlikowski, Janusz Mączka, Robert Janik, Krzysztof Cielecki, Walenty Fiut, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Józef Bakalarski, Stanisław Jaworski i Bogdan Jankowski. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu – (po wejściu Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego na wierzchołek Everestu)” – podsumował Andrzej Zawada

16.VII.1928r. w Olsztynie, zm. 21.VIII. 2000 , z wykształcenia inżynier zimowego, autor filmów i fotografii z wypraw wysokogórskich, alpinistycznych (m.in. Ostatni atak na Kunyang Chhish brytyjskiego Alpine Club, francuskiego Groupe de Haute The Explorers Club. Urodził się w Olsztynie, w Prusach Wschodnich. fizykę i geofizykę we Wrocławiu i w Warszawie. W 1959 kierował pierwszym grani głównej Tatr. W 1965 dokonał drugiego przejścia drogi Bonattiego i Gobbiego na Wielkim Filarze Narożnym Mont . Był organizatorem i kierownikiem licznych wypraw wysokogórskich, m.in. w 1971 dokonał pierwszego wejścia (7852 m n.p.m.) w Karakorum, w 1973 pierwszego zimowego Tadeuszem Piotrowskim na szczyt siedmiotysięczny Hindukuszu. W grudniu 1974 jako pierwszy człowiek na świecie, wraz z przekroczył zimą na stokach Lhotse barierę 8000 metrów o 250 metrów.

Szkolne Koło PTT „Górski Azymut” w Zespole Szkół Elektronicznych, Białej w sposób szczególny uczciło 44 , jak i pierwszego wybierając na swojego patrona „Pioniera 17 lutego 1980 roku Polacy otworzyli nowy rozdział w historii światowego himalaizmu. W wyprawie Polish National Everest Expedition pod kierownictwem wzięli udział: Kazimierz W. Olech, Zyga Heinrich, Jan Holnicki- , Ryszard Szafirski, Marian Piekutowski, Ryszard Dmoch, Janusz Mączka, Ryszard Gajewski, Aleksander Lwow, Maciej Pawlikowski, Janusz Mączka, Robert Janik, Krzysztof Cielecki, Walenty Fiut, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Józef (po wejściu Leszka Cichego podsumował Andrzej Zawada. 2000r. w Warszawie) , z wykształcenia inżynier sejsmolog, praw wysokogórskich, Ostatni atak na Kunyang Chhish, 1973). Groupe de Haute w 1973 pierwszego zimowego czyt siedmiotysięczny Noszak W grudniu 1974 jako pierwszy człowiek na świecie, wraz z Andrzejem przekroczył zimą na stokach Lhotse barierę 8000 metrów W 1977 prowadził polsko-brytyjską wyprawę w Hindukusz Afgański, w której udział wzięli m.in. John Porter, Peter Holden, Terry King, Alex Mac Intyre, Wojciech Kurtyka. Wraz z Terrym Kingiem dokonał w stylu alpejskim pierwszego przejścia północnej ściany Koh-i Mandaras (6628 m n.p.m.). Wydane przez władze nepalskie potwierdzenie zimowego zdobycia w 1980 przez polską ekspedycję pod kierownictwem Andrzeja Zawady szczytu Sagarmatha (Czomolungma)

Był kierownikiem wyprawy, która dokonała pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest w 1980 (Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy stanęli na szczycie 17 lutego), a następnie wiosennej w tym samym roku, podczas której Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka poprowadzili nową drogę na wierzchołek najwyższego szczytu Ziemi.

Prowadził również zimową, polsko-kanadyjską wyprawę na Czo Oju na przełomie 1984 i 1985, podczas której 12 lutego szczyt zdobyli (nową drogą, do dziś nie powtórzoną) – Maciej Berbeka i Maciej Pawlikowski oraz trzy dni później Zygmunt Andrzej Heinrich i Jerzy Kukuczka, dla którego było to drugie wejście na ośmiotysięcznik podczas jednego sezonu zimowego (osiągnięcia tego do dziś nikt nie powtórzył).

Na przełomie 1987 i 1988 poprowadził pierwszą zimową, polsko-brytyjskokanadyjską wyprawę na K2. Wyprawa nie osiągnęła szczytu, jednak podczas niej Maciej Berbeka jako pierwszy człowiek w historii przekroczył zimą granicę 8000 m w Karakorum, zdobywając 6 marca przedwierzchołek Broad Peak – Rocky Summit (8030 m). Zimą 1988 wraz z Leszkiem Cichym i Krzysztofem Wielickim uczestniczył w belgijskiej wyprawie na Mount Everest. Atak szczytowy nie powiódł się, Krzysztofowi Wielickiemu udało się wejść samotnie, pierwszy raz zimą na wierzchołek Lhotse.

Zimą 1996/1997 i rok później prowadził dwie wyprawy na Nanga Parbat. W czasie pierwszej wyprawy, 11 lutego 1997 roku Zbigniew Trzmiel wszedł na Nanga Parbat do wysokość 7850 m n.p.m. i ustanowił niepobity przez 19 lat zimowy rekord wysokości na tej górze.

Na przełomie 1999 i 2000 organizował kolejną, zimową wyprawę na K2, tym razem od strony Chin. Zmarł nim przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji. W 2002 roku Krzysztof Wielicki poprowadził zimową wyprawę na K2 planowaną drogą filarem północnym od strony Chin. Nie udało się wejść na szczyt. Wyprawa została zadedykowana pamięci Andrzeja Zawady.

Źródło: wikipedia

SK PTT „Górski Azymut” im. Andrzeja Zawady w ZSEEiM w Bielsku-Białej


Powrót
Owiedzin : 3 756 275
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU